Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dorota Wojtczak-Samoraj

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 311A

telefon: 71 375 23 26

Telefon:
71 3752326
Email:
dorota [dot] wojtczak-samoraj [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

URLOP MACIERZYŃSKI

 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe:

- prawo finansowe

- prawo bankowe

- prawo rynku finansowego 

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki regulacji działalności instytucji finansowych i świadczonych przez nie usług finansowych (zarówno szczegółowych regulacji sektorowych, jak i samej metody i instrumentów regulacji rynku finansowego UE). W coraz szerszym zakresie badania obejmują również problematykę nadzoru finansowego, zwłaszcza w płaszczyźnie unijnej, a ostatnio także bankowości centralnej

 

Prowadzone zajęcia:

- prawo finansowe,

- prawo finansów publicznych,

- prawo podatkowe

- finanse publiczne i prawo finansowe,

- system bankowy i kredytowy,

- aspekty prawne bezpieczeństwa rynku finansowego,

- usługi finansowe,

- seminaria licencjackie i magisterskie na kierunku prawo (wieczorowe i 2,5 - letnie) oraz administracja (stacjonarna i niestacjonarna) i ekonomia (stacjonarna pierwszego stopnia)

 

Pełnione funkcje:

- opiekun praktyk zawodowych na kierunku prawo (zaoczne) oraz administracja (stacjonarna i niestacjonarna drugiego stopnia),

- członek Sądu Konkursowego na najlepsze prace licencjackie i magisterskie.

 

Realizowane granty/ projekty badawcze:

- "Zakres działalności kredytowej instytucji finansowych", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2013

- "Prawne podstawy organizacji i funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce i w Unii Europejskiej", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2014