mgr Paulina Gadzińska

Doktorant

Kontakt: 

Katedra Prawa Karnego Materialnego

ul. Uniwersytecka 22/26, bud. A, pok. 202

Telefon:
+48 71 375 2381
Email:
paulina [dot] gadzinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W CZASIE SESJI ZIMOWEJ 2016/2017

CZWARTKI 09.02 i 16.02   w godz. 14.00-15.00 

 

W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

ŚRODY ( 22.02, 08.03, 05.04, 17.05, 31.05, 14.06 )

w godz. 9.30-11.30

 

 

 

Działalność naukowa: 

1. zainteresowania badawcze ; w związku z tematem pracy dr, dotyczą zjawiska przestępczości zorganizowanej, instytucji małego świadka koronnego oraz zwykłego świadka koronnego, także w ujęciu praktycznym, w obowiązującym obecnie stanie prawnym w porównaniu z instytucjami i zjawiskami o podobnym kształcie, funkjonującymi na gruncie przepisów wcześniej obowiązujących.

2.

- artykuł o tytule "Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności  popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary ", w : Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XXXII, red. T. Kalisz, Wrocław 2014;

- artykuł o tytule "Niezachowanie ostrożności wymaganej w danych okolicznościach jako znamię nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.) na tle orzecznictwa sądowego", w : Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, red. P. Góralski, Warszawa 2016.