Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Wojciech Radlak

Kontakt: 

pok. 502 bud. A, w trakcie konsultacji lub w innym, ustalonym wcześniej terminie

room 502 building A, during consultations or at another, previously agreed time

Email:
247718 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021
Wtorek, 15:40 - 16:40 
Niedziela, 10:00 - 11:00

Office hours during summer semester 2020/2021
Tuesday, 15:40 - 16:40 (3:40 pm - 4:40 pm)
Sunday 10:00 - 11:00 (10:00 am - 11:00 am)

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację jestem zmuszony zawiesić konsultacje w formie tradycyjnej, aż do odwołania. Konsultacje będą odbywały się w formie zdalnej, w wyznaczonym czasie, przy użyciu komunikacji mailowej.
To all who are concerned, due to current situation, I am forced to suspend office hours in traditional form until further notice. Office hours will be held throught email communication in specified time.