Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Agnieszka Tęgowska

Doktorant

Kontakt: 

 Mój e-mail:
agnieszka [dot] tegowskaatuwr [dot] edu [dot] pl
oraz agateg3attlen [dot] pl

Email:
247045 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowym 2018/2019 moje konsultacje będą się odbywać:
od 15.10.2018r.- poniedziałek w godzinach od 15:45 do 17:45 pok. 502 bud. A
serdecznie zapraszam !

 
Działalność naukowa: 

1. Działalność studencka:
- członek kół naukowych:
Naukowe Koło Prawa Latynoamerykańskiego
Naukowe Koło Postępowania Administracyjnego
Naukowe Koło Postępowania Karnego
Naukowe Koło Praw Zwierząt
2. Udział w przedsiewzięciach naukowych:
- 12 stycznia 2015r. - Ogólnopolska Konferencja Studencko- Doktorancka ,, Jak się żyje w Brazylii?- aspekty konstytucyjne"- autorka referatu- ,, Sytuacja osób homoseksualnych w Brazylii"
- 18 marca 2015r.- Ogólnopolskie Seminarium Naukowe ,, Życie konstytucyjne, społeczne i polityczne w Brazylii"- współautorska referatu pt. ,, Wpływ różnorodności partii poltycznych na społeczeństwo kolumbijskie"
- 9 kwietnia 2015r.- Konferencja Medyczna współautorka referatu pt. ,, Subjective view at problem with In vitro method"
- 16 kwietnia 2015r. - Ogólnoposka Konferencja Naukowa ,,Dostęp do informacji publicznej", autorka referatu , pt.  ,,Dostęp do informacji publicznej w Niemczech"
- 11 grudnia 2015r.- Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,, Ustroje współczesnych państw europejskich i latynoamerykańskich, autorka referatu pt. ,, Model sądownictwa w Meksyku"
- 1 kwietnia 2016r.- konferencja ,, Kryminalistyka w służbie procesu karnego"- autorka referatu ,, Problematyka stosowania substancji psychoaktywnych podczas przesłuchań"
- 18-19 kwietnia 2016r.- II  Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt. ,, Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym"- autorka referatu- ,, Scjentologizm w Argentynie- prawda i mity"
- 28 kwietnia 2016r.- Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,, Przyszłość prawnej ochrony praw zwierząt w Polsce"- autorska referatu - ,, Działania gminy wobec bezdomnych zwierząt"
- 06- 07.05. 2016r.- Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,, Rola i znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej  we współczesnym państwie demokratycznym"- autorka referatu - ,, Demokracja elektroniczna jako ważna możliwość wpływu  obywateli na demokrację państwową"
- 22.11.2016r.- V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,, Procesowo- Kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym", autor referatu- ,, Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185b Kodeksu postępowania karnego"
3. Publikacja naukowa:
- Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185b Kodeksu postepowania karnego w: T. Kaczmarek, M. Filipowska- Tuthill, J. Żylińska, Ochrona prawna pokrzywdzonego", Wrocław 2017, s. 446-453