Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Adrian Porwich

Kontakt: 

pokój 522, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/2

Email:
adrian [dot] porwich [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:
środa 16:00 - 18:00
Konsultacje z dnia 27 marca 2019 r. (środa) zostają przeniesione na 29 marca 2019 r. (piątek) - odbędą się w godzinach 12:00 - 14:00.

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

 • ​​prawo ochrony dziedzictwa kultury - system ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej
 • prawne podstawy prowadzenia działalności kulturalnej
 • prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządów zawodowych
 • aksjologia prawa administracyjnego

Wystąpienia podczas konferencji:

 • Rola kościołów i związków wyznaniowych w ochronie dziedzictwa kultury - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Religia a polityka i prawo" - Wrocław, 25 maja 2017 r. 
 • Instytucja pozwoleń konserwatorskich jako instrument prawnej ochrony zabytków oraz ingerencji w prawo własności zabytków nieruchomych - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" - Wrocław, 9-10 czerwca 2017 r.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym w miastach na prawach powiatu - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu - diagnoza problemu" - Poznań, 24 października 2017 r. 
 • Przepisy w zakresie wywozu zabytków i muzealiów za granicę jako instrument ochrony zbiorów muzealnych - Konferencja Naukowa "Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i sztuki - dawniej i dziś" - Katowice, 5 grudnia 2018 r.
 • Współdziałanie organów konserwatorskich i dysponentów zabytku jako niezbędny warunek efektywnej ochrony zabytków - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Administracja bliżej jednostki" - Wrocław, 18 grudnia 2017 r.
 • Zastosowanie art. 50 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jako przejaw ingerencji organów konserwatorskich w prawo własności zabytku - VI Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe "Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności" - Łódź, 17 kwietnia 2018 r.
 • Administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów w zakresie opieki nad zabytkami - postęp czy regres w prawnej ochronie zabytków? - V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury "Bezpieczeństwo dóbr kultury" - Olsztyn, 25 kwietnia 2018 r. 
 • Znaczenie gminnego programu rewitalizacji dla planowania przestrzennego - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu - próba rozwiązania problemu" - Poznań, 22 października 2018 r.
 • Prawne instrumenty ochrony starożytności w Arabskiej Republice Egiptu - wybrane zagadnienia - II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Orient Daleki i Bliski" - Wrocław, 14 - 15 grudnia 2018 r.