Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Adrian Porwich

Kontakt: 

pokój 522, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/2

Email:
adrian [dot] porwich [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):
10 marca 2018 r. 10:00 - 11:00
24 marca 2018 r. 17:00 - 18:00
21 kwietnia 2018 r. 13:15 - 14:15
29 kwietnia 2018 r. 14:00 - 15:00
19 maja 2018 r. 10:00 - 11:00
26 maja 2018 r. 14:00 - 15:00
2 czerwca 2018 r. 8:30 - 9:30 oraz 14:00 - 15:00
9 czerwca 2018 r. 12:30 - 13:30
10 czerwca 2018 r. 14:00 - 15:00

Dodatkowe konsultacje:
1 czerwca 2018 r. 8:30 - 10:30
4 czerwca 2018 r. 16:00 - 17:00 
5 czerwca 2018 r. 17:00 - 18:00
8 czerwca 2018 r. 13:30 - 14:30
11 czerwca 2018 r. 15:00 - 16:00
14 czerwca 2018 r. 16:00 - 17:00
15 czerwca 2018 r. 15:00 - 16:00

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

 • ​​prawo ochrony dziedzictwa kultury - system ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej
 • prawne podstawy prowadzenia działalności kulturalnej
 • prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządów zawodowych
 • aksjologia prawa administracyjnego

Wystąpienia podczas konferencji:

 • Rola kościołów i związków wyznaniowych w ochronie dziedzictwa kultury - IV Ogólnopolska Konferencja Naujowa "Religia a polityka i prawo" - Wrocław, 25 maja 2017 r. 
 • Instytucja pozwoleń konserwatorskich jako instrument prawnej ochrony zabytków oraz ingerencji w prawo własności zabytków nieruchomych - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" - Wrocław, 9-10 czerwca 2017 r.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym w miastach na prawach powiatu - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu - diagnoza problemu" - Poznań, 24 października 2017 r. 
 • Przepisy w zakresie wywozu zabytków i muzealiów za granicę jako instrument ochrony zbiorów muzealnych - Konferencja Naukowa "Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i sztuki - dawniej i dziś" - Katowice, 5 grudnia 2018 r.
 • Współdziałanie organów konserwatorskich i dysponentów zabytku jako niezbędny warunek efektywnej ochrony zabytków - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Administracja bliżej jednostki" - Wrocław, 18 grudnia 2017 r.
 • Zastosowanie art. 50 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jako przejaw ingerencji organów konserwatorskich w prawo własności zabytku - VI Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe "Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności" - Łódź, 17 kwietnia 2018 r.
 • Administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów w zakresie opieki nad zabytkami - postęp czy regres w prawnej ochronie zabytków? - V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury "Bezpieczeństwo dóbr kultury" - Olsztyn, 25 kwietnia 2018 r.