mgr Agata Rabiej

Doktorant

Email:
agata [dot] rabiej [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Gabinet 108 w budynku A

-poniedziałki w godzinach 8:00-9:00

-piątki w godzinach 16:00-17:00.