mgr Wojciech Zomerski

Doktorant

Email:
wojciech [dot] zomerski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Poniedziałek 17:45-18:45, sala 301A

Środa 17:45-18:45, sala 301A

 

Przed stawieniem się na konsultację proszę w miarę możliwości o kontakt mailowy.

Działalność naukowa: 

Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa oraz Młody Badacz w Centre for Legal Education and Social Theory (http://www.clest.pl) przy projekcie OPUS Grant: "The hidden curriculum of lawyers training. A theoretical and social analysis".

 

Zainteresowania:

- edukacja prawnicza

- prawa człowieka

- critical legal studies

- trudne przypadki w prawie

- prawo i literatura

- prawa mniejszości seksualnych

 

Stypendia:

- stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów: 2013, 2014, 2015

- stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego Rady Miejskiej Wrocławia: 2015

- stypendium ISEP odbyte na Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie

- stypendium Erasmus + odbyte na Uniwersytecie Salzburskim

 

Działalność naukowa:

- założyciel i wiceprzewodniczący Koła Naukowego Praw Człowieka WPAIE UWr

- aktywny członek i były przewodniczący Koła Naukowego Filozofii Prawa

- uczestnik następujących cyklów spotkań: "Prawo i Polityczność", "Prawo i Ideologia", "Prawo i Literatura" organizowanych przez KN Filozofii Prawa w latach 2012-2015.

- research assistant na Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie w roku akademickim 2015/2016

- udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych

- praca przy projekcie OPUS Grant: "The hidden curriculum of lawyers training. A theoretical and social analysis".

 

Członkostwo w organizacjach:

- członek Centre for Legal Education and Social Theory od 2015 r. (http://clest.pl)

- członek Central and Eastern European Network of Legal Scholars od 2015 r. (http://www.ceenels.org/)

- członek Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich Chiazm od 2016 r.

 

Organizacja i udział w konferencjach:

Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa 2016
Uniwersytet Wrocławski
wystąpienie z referatem "Intrygujący przypadek Andreasa Breivika. Zbrodnia, Kara i Resocjalizacja"
19-21.09.2016

 • Studencko-doktorancka konferencja naukowa "Operatywność praw człowieka. Polityczna iluzja czy moralna konieczność?"
 • Uniwersytet Wrocławski
 • członek Komitetu Organizacyjnego oraz wygłoszenie referatu pt. „Kiedy prawo milczy. Status osób homoseksualnych w polskim porządku prawnym”
 • 3-4.12.2015
 •  
 • Organizacja i udział w konferencjach:
 • Wykład RPO Adama Bodnara pt. "Co Polska może, a co powinna zrobić w sprawie ochrony praw uchodźców?"
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współorganizator
 • 23.10.2015
 • Critical Legal Conference 2015,
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomoc w organizacji oraz wygłoszenie referatu pt. “CIA Prison in Poland in the light of the Agamben's notion of the Camp”
 • 03.09.2015
 • VIII International Student Conference
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wygłoszenie referatu: "Ideology and axiology in legal reasoning: legalization of one sex relationship in terms of Polish Constitution"
 • 17.05.2015
 •  
 • International Conference “25 years after transformation”
 • Uniwersytet Masaryka, Brno, Czeska Republika
 • Wygłoszenie referatu: “What does happen when the homophobe interprets constitutional provisions?
 • 16.04.2015
 • Critical Legal Conference 2014
 • University of Sussex, Brighton, Wielka Brytania
 • Wygłoszenie referatu: “Three ideological lies behind the universal human rights”
 • 05.09.2014
 • International Workshop on “Law and Ideology”
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomoc w organizacji i wygłoszenie referatu: „Marxist and Žižekan Definition of Ideology: The Position of Ideology in Modern Times”
 • 29.05.2014
 • Studencka Konferencja "Prawo i Literatura"
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współorganizator oraz wygłoszenie referatu: "Teorie prawdy. Pomiędzy koncepcją pragmatyczną a  zasadą prawdy materialnej"
 • 25.05.2013
Publikacje: 

- W. Kauczor, R. Mańko, W. Zomerski „Conference report: 1st International Workshop on Law and Ideology (Wroclaw, 29-30 May 2014)”, Wrocław Law Review Vol 3, No 2 (2013), p. 84-88 (http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/68/104).

- W. Kauczor, W. Zomerski, “1st International Workshop on Law and Ideology, Wrocław, 29-30.05.2014 r.”, 1(8)/2014 Archiwum Filozofii Prawa I Filozofii Społecznej, s. 92-95 (http://archiwum.ivr.org.pl/numery/numer-182014).

- W. Zomerski, Conference report: 1st International Conference of the Central European Network of Legal Scholars (CENELS) on “25 Years After the Transformation: Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe. Between Continuity and Discontinuity”, Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy 16-17 April 2015, Wrocław Law Review, Vol 4, No 2 (2014), p. 103-108 (http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/85).

- W. Zomerski, Ideology in Modern Times: Three Ideological Lies Behind Universal Human Rights, Wrocław Law Review, Vol 5, No 1 (2015), p. 119-127 (http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/97/135).

- W. Zomerski, “25 Years After the Transformation: Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe Between Continuity and Discontinuity”, Brno, Republika Czeska, 16–17.04.2015 r., Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1(12)/2016, s. 78-83.

- W. Zomerski, The 30th Critical Legal Conference on “Law, Space and the Political”, University of Wrocław, Faculty of Law, Administration and Economics, 3–5 September 2015, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2016/2, pp. 85-88.

- W. Zomerski, Wstęp - operatywność praw człowieka, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, vol. 5 (2), http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/79272/Folia_Iuridica_Universitat... no_2.pdf, s. 7-13.

- W. Zomerski, „Efektywność praw człowieka a lekarska klauzula sumienia. Teoria. Prawo. Praktyka”, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, vol. 5 (2), http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/79272/Folia_Iuridica_Universitat... no_2.pdf, s. 77-96.