Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Wojciech Zomerski

Email:
wojciech.zomerski [at] uwr.edu.pl
Strona WWW: 
www.clest.pl
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych, badacz stowarzyszony w Centre for Legal Education and Social Theory (http://www.clest.pl

Zainteresowania:

- edukacja prawnicza
- amerykański pragmatyzm
- prawa człowieka
- krytyczna teoria prawa
- dogmatyka prawa
- prawa mniejszości seksualnych
- teoria demokracji

Działalność naukowa:

- założyciel i wiceprzewodniczący Koła Naukowego Praw Człowieka WPAIE UWr
- research assistant na Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie w roku akademickim 2015/2016
- udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych
- praca przy projekcie OPUS Grant: "The hidden curriculum of lawyers training. A theoretical and social analysis". 

Członkostwo w organizacjach:

- członek Centre for Legal Education and Social Theory od 2015 r. (http://clest.pl)
- członek Central and Eastern European Network of Legal Scholars od 2015 r. (http://www.ceenels.org/)
- członek Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich Chiazm od 2016 r.

Organizacja i udział w konferencjach:

"Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Polityczność nauki i praktyki prawniczej", Karpacz, 22- 25.09.2019 r.; tytuł referatu: „Naukowość i polityczność dogmatyki prawa: od obiektywizmu do solidaryzmu?”;

IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, "Teoria i filozofia prawa wobec wyzwań współczesności", Toruń, 4-6.09.2019 r.; tytuł referatu: "Legitymizacja dogmatyki prawa w społeczeństwie demokratycznym. W stronę postanalitycznej koncepcji dogmatyki prawa?";

4th CEENELS Annual Conference, "Legal Innovativeness in Central and Eastern Europe”, Moskwa, Rosja, 14-15.06.2019 r.; tytuł referatu: "(Polish) Legal Theory on the Cusp. Towards the Post-Analytic Theory of Law?";

1st International CLEST Workshop: “Constitution, Democracy, Education”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 24-25.05.2019 r.; tytuł referatu: "Outline of the doctoral dissertation: 'Legal dogmatics and legal education in the post-analytical legal theory'";

CEE Forum Conference: “Central and Eastern Europe as a Double Periphery?", Bratysława, Słowacja, 25-26.04.2019 r.; tytuł referatu: "Stanisław Ehrlich’s Critique of Legal Dogmatics: Then and Now";

XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa 2018 pt. "Państwo - społeczeństwo - kultura: formalne i nieformalne źródła prawa"
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
tytuł wystąpienia: "Dogmatyka prawa jako źródło ukrytego programu w edukacji prawniczej"

Workshop: Social Ontology of Law in Legal Education, Onati, Hiszpania
wystąpienie z referatem: What kind of legal dogmatics? On the Populist Challenge to Legal Education
19-20.07.2018 r.

5th International Workshop on Law and Ideology: Central and Eastern European Constitutional Liberal Democracy in Crisis, Wilno, Litwa
wystąpienie z referatem: “Populism, Courts, and the Rule of Law: Towards Democratization of Legal Discourse? 
24-25.05.2018 r.

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja pt. "Społeczeństwo sieci. Ewolucja praw człowieka"
Uniwersytet Wrocławski
wystąpienie z referatem: Ewolucja dyskursu sądowego poświęconego sytuacji prawnej osób homoseksualnych w świetle wyroku Kozak przeciwko Polsce
18.05.2018 r.

1st Critico-Juridical Symposium: “What kind of critique of law in Central and Eastern Europe?”, Uniwersytet Opolski
wystąpienie z referatem: “Critical Legal Scholarship in Central and Eastern Europe and the Question of Populism”
12-14.04.2018 r.

3rd Annual CEENELS conference: „Legal Traditions and Legal Identities in Central and Eastern Europe”, Ryga, Łotwa
wystąpienie z referatem: “In the arms of legal dogmatics: Legal Education in Central Eastern Europe”
11-12.01.2018 r

XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR): “Peace based on Human rights” (Lizbona, Portugalia, 17-21 lipca 2017 r.) 
wystąpienie z referatem: “Between Rule of Law and Rule of the People: The Role and Possible Task of Legal Education in New Democracies on the example of Poland”

10th CEE FORUM, Constitutional Identity and Social Memories in Central and Eastern Europe,  Timisoara, Rumunia 
wystąpienie z referatem: "As You Sow, So Shall You Reap": The crisis of Rule of Law in Poland as a crisis of a legal discourse
3-4.05.2018 r.

4th International  Workshop on Law and Ideology: „Adjudication and the Political” (Timisoara, Rumunia, 25-26 maja 2017 r.) 
wystąpienie z referatem pt. "“New Democracies in Crisis: Need for Redesigned Legal Education in CEE”

9th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists: "Democracy, Academia and the Political” (Uniwersytet Wrocławski, 27-28 kwietnia 2017 r.)
wystąpienie na sesji plenarnej z raportem CLEST pt.: "Tedious necessity. Motivations behind taking up legal studies at the Faculty of Law of the University of Wroclaw”
wystąpienie w grupie roboczej z referatem pt.: “An (un)easy legacy: the Polish legal education in transition”

II coroczna konferencjaCEENELS: „Niełatwe dziedzictwo: pozostałości po socjalistycznym prawniczym i politycznym myśleniu w Europie Środkowo-Wschodniej” (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 7-8.01.2017 r.)
wystąpienie z referatem pt. „Polska edukacja prawnicza w transformacji. Pomiędzy kontynuacją a dyskontynuacją”

Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa 2016
Uniwersytet Wrocławski
wystąpienie z referatem "Intrygujący przypadek Andreasa Breivika. Zbrodnia, Kara i Resocjalizacja"
19-21.09.2016

Studencko-doktorancka konferencja naukowa "Operatywność praw człowieka. Polityczna iluzja czy moralna konieczność?"
Uniwersytet Wrocławski
członek Komitetu Organizacyjnego oraz wygłoszenie referatu pt. „Kiedy prawo milczy. Status osób homoseksualnych w polskim porządku prawnym”
3-4.12.2015

Critical Legal Conference 2015,
Uniwersytet Wrocławski
Pomoc w organizacji oraz wygłoszenie referatu pt. “CIA Prison in Poland in the light of the Agamben's notion of the Camp”
03.09.2015

VIII International Student Conference
Uniwersytet Wrocławski
Wygłoszenie referatu: "Ideology and axiology in legal reasoning: legalization of one sex relationship in terms of Polish Constitution"
17.05.2015

International Conference “25 years after transformation”
Uniwersytet Masaryka, Brno, Czeska Republika
Wygłoszenie referatu: “What does happen when the homophobe interprets constitutional provisions?
16.04.2015

Critical Legal Conference 2014
University of Sussex, Brighton, Wielka Brytania
Wygłoszenie referatu: “Three ideological lies behind the universal human rights”
05.09.2014

International Workshop on “Law and Ideology”
Uniwersytet Wrocławski
Pomoc w organizacji i wygłoszenie referatu: „Marxist and Žižekan Definition of Ideology: The Position of Ideology in Modern Times”
29.05.2014

Studencka Konferencja "Prawo i Literatura"
Uniwersytet Wrocławski
Współorganizator oraz wygłoszenie referatu: "Teorie prawdy. Pomiędzy koncepcją pragmatyczną a  zasadą prawdy materialnej"
25.05.2013