Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Wojciech Zomerski

Email:
wojciech [dot] zomerski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
www.clest.pl
Konsultacje: 

poniedziałek 15:15-16:15, sala 301A / Monday 15:15-16:15, room 301A

wtorek 18:35-19:35, sala 301A / Tuesday 18:35-19:35, room 301A

 

Przed stawieniem się na konsultację proszę w miarę możliwości o kontakt mailowy. / In case you would like to attend my office hourse, please contact me via e-mail.

Działalność naukowa: 

Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa oraz Młody Badacz w Centre for Legal Education and Social Theory (http://www.clest.pl) przy projekcie OPUS Grant: "The hidden curriculum of lawyers training. A theoretical and social analysis".

 

Zainteresowania:

- edukacja prawnicza

- prawa człowieka

- critical legal studies

- trudne przypadki w prawie

- prawo i literatura

- prawa mniejszości seksualnych

 

Stypendia:

- stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów: 2013, 2014, 2015

- stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego Rady Miejskiej Wrocławia: 2015

- stypendium ISEP odbyte na Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie

- stypendium Erasmus + odbyte na Uniwersytecie Salzburskim

 

Działalność naukowa:

- założyciel i wiceprzewodniczący Koła Naukowego Praw Człowieka WPAIE UWr

- aktywny członek i były przewodniczący Koła Naukowego Filozofii Prawa

- uczestnik następujących cyklów spotkań: "Prawo i Polityczność", "Prawo i Ideologia", "Prawo i Literatura" organizowanych przez KN Filozofii Prawa w latach 2012-2015.

- research assistant na Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie w roku akademickim 2015/2016

- udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych

- praca przy projekcie OPUS Grant: "The hidden curriculum of lawyers training. A theoretical and social analysis".

 

Członkostwo w organizacjach:

- członek Centre for Legal Education and Social Theory od 2015 r. (http://clest.pl)

- członek Central and Eastern European Network of Legal Scholars od 2015 r. (http://www.ceenels.org/)

- członek Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich Chiazm od 2016 r.

 

Organizacja i udział w konferencjach:

Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa 2016
Uniwersytet Wrocławski
wystąpienie z referatem "Intrygujący przypadek Andreasa Breivika. Zbrodnia, Kara i Resocjalizacja"
19-21.09.2016

Studencko-doktorancka konferencja naukowa "Operatywność praw człowieka. Polityczna iluzja czy moralna konieczność?"
Uniwersytet Wrocławski
członek Komitetu Organizacyjnego oraz wygłoszenie referatu pt. „Kiedy prawo milczy. Status osób homoseksualnych w polskim porządku prawnym”
3-4.12.2015

Organizacja i udział w konferencjach:

Wykład RPO Adama Bodnara pt. "Co Polska może, a co powinna zrobić w sprawie ochrony praw uchodźców?"
Uniwersytet Wrocławski
Współorganizator
23.10.2015

Critical Legal Conference 2015,
Uniwersytet Wrocławski
Pomoc w organizacji oraz wygłoszenie referatu pt. “CIA Prison in Poland in the light of the Agamben's notion of the Camp”
03.09.2015

VIII International Student Conference
Uniwersytet Wrocławski
Wygłoszenie referatu: "Ideology and axiology in legal reasoning: legalization of one sex relationship in terms of Polish Constitution"
17.05.2015

International Conference “25 years after transformation”
Uniwersytet Masaryka, Brno, Czeska Republika
Wygłoszenie referatu: “What does happen when the homophobe interprets constitutional provisions?
16.04.2015

Critical Legal Conference 2014
University of Sussex, Brighton, Wielka Brytania
Wygłoszenie referatu: “Three ideological lies behind the universal human rights”
05.09.2014

International Workshop on “Law and Ideology”
Uniwersytet Wrocławski
Pomoc w organizacji i wygłoszenie referatu: „Marxist and Žižekan Definition of Ideology: The Position of Ideology in Modern Times”
29.05.2014

Studencka Konferencja "Prawo i Literatura"
Uniwersytet Wrocławski
Współorganizator oraz wygłoszenie referatu: "Teorie prawdy. Pomiędzy koncepcją pragmatyczną a  zasadą prawdy materialnej"
25.05.2013