mgr Olga Bednyakova

Doktorant

Email:
olga [dot] bednyakova [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Wykształcenie

2011 - Uniwersytet Wrocławski, Studia doktoranckie nauk prawnych

2008 -2009 Uniwersytet Wrocławski, Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - program im. Lane'a Kirklanda. Badanie naukowe

2005 - 2007 - Państwowy Uniwersytecie Technicznym w Karagandzie, Studia Magisterskie

2001 - 2005 - Państwowy Uniwersytet Techniczny w Karagandzie, Wydział Biznesu i Zarządzania, Studia licencjackie

Doświadczenie

2009 -

"Centrum Badań Społecznych i Ekonomicznych" w Karagandzie, ekspert

2009 - 2011

Uniwersytet Karagandzki "Bolashak", starszy wykładowca

2007 - 2011

Instytut Badań Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Planowania Budżetu Republiki Kazachstanu, niezależny ekspert

2005 - 2008

Wydział Metodologii Biznesu i Zarządzania, Państwowy Techniczny Uniwersytet w Karagandzie, wykładowca

2005-2008

Centrum Metodologii w Karagandzie, ekspert-konsultant

Publikacje: 

Publikacje (autor, współautor, redaktor)

- Przywództwo w zarządzaniu: kierownictwo. Karaganda, "Bolashak-Baspa", 2011.

- Założenie i organizacja działalności firmy: ćwiczenia. Karaganda, "Bolashak-Baspa", 2011.

- Zarządzanie projektem: kierownictwo. Karaganda, "Bolashak-Baspa", 2010 (współautor);

- Zarządzanie projektem: ćwiczenia. Karaganda, "Bolashak-Baspa",

- Zarządzanie inwestycyjnie: ćwiczenia. Karaganda, "Bolashak-Baspa", 2010.

- Projektowanie i realizacja systemów działalności gospodarczej (materiały ćwiczeniowe): kierownictwo. Astana, "Turan-Profy", 2007 (współautor);

- Metodologia podejścia do innowacyjnej edukacji i działalności: kierownictwo. Karaganda: MGTU, 2006 (współautor);

Publikacje

Tytuł publikacji

Miejsce i data

1

Institution analysis of public-private partnership

Problemy a perspektywy rozwoju gospodarki, przedsiębiorstwa i informacyjnych technologij: Zbór artykułów VIII naukowo-technicznej konferencji naukowo-pedagogicznych pracowników. Lwów. 2012. - s.97-100.

2

Public-private Partnership: Experience of Poland and Kazakhstan

International Scientific Magazine. Series are ŤEconomic sciencesť 15 - Karagandy: Bolashak-Baspa, 2012. S. 13-23

3

Podstawy konkurencyjnej edukacji, biznesu iadministracji.

The Competitive Expert: an Innovative Content and Technologies of Preparation: Materials of International Conference. April, 28-29th of April 2011. Ekaterinburg, 2011. - 298 p. P.173-179

4

Teoretyczne aspekty wyznaczenia systemów gospodarczych.

Science and its Role are in the Modern World: Materials of the International conference. Karaganda: ŤBolashak-Baspať, 2011. P. 170-174

5

Spółdzielnia socjalna jako mechanizm rozwoju regionu w Kazachstanie.

Integration of a Science, Education and Production is the Strategy of Development of Innovative Economics: materials of 1st International science-practice conferences. Ekaterinburg, 2011. Section 2. Science and manufacture integration. A technologies transfer. P.1. pp. 25-29

6

Środowisko instytucjonalne jako mechanizm rozwoju demokracji.

International Conference "Democratic Society after Nurenberg Trial"/ Collection of Articles. National Academy of Legal Sciences of Ukraine South Regional Center.Ukraine. 2010. P. 119 - 126

7

Istytucjonalne aspekty rozwoju innowacyjnego w działalności regionów wKazachstanie.

Post Crisis Outlines of Innovative Processes: Materials of the Tenth Drucker's readings / under the editorship of R.M. Nizhegorodtseva.  - Novocherkassk, 2010. pp. 408 - 420.

8

Indeksy oceny innowacyjnego potencjału regionu.

Symposium on an Economic Theory: Materials of International Conference.Yekaterinburg. 2010

9

Innowacja jako praktyka działalności przedsiębiorcy.

Almanac of Modern Science and Education. Tambov: Gramota, 2010. #4 (35). P.168-170

10

Potencjał innowacyjny jako możliwość przeciwdziałania kryzysom.

Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschdniej/Pod redakcją Sławomira Partyckiego. - Lublin.: Wydawnictwo KUL, 2010. S. 96-100

11

Metody badania wspierania rozwoju miasta w okresie przeciwdziałania kryzysom.

Science and its Role are in the Modern World: Materials of the International conference. Karaganda: ŤBolashak-Baspať, 2010. P. 68-71

12

Ocena wspierania rozwoju.

International Scientific Magazine. Series are ŤEconomic sciencesť 15 - Karagandy: Bolashak-Baspa, 2009. P. 10-13

13

Strategiczne podejście do zarządzania rozwojem regionu.

Lomonosov-2009: The International Conference of the Students and Young Scientist or Fundamental Sciences, MGU of a name of Lomonosov, May 20-23 2009. The collection of the theses./Main editor. I.A.Aleshkovski etc. - M.: KDU, 2009

14

Użycie teoretycznych uwarunkowań dlainstytucji otoczenia biznesu w Republice Kazachstan.

Journal "Economy & Business. International Scientific Publication", ISSN 1313-2555 given by the National Agency for International Serial Number at the St Cyril and Methodius National Library , Sofia, Bulgaria, 2008.