mgr Jolanta Grabowska

Doktorant

Email:
jolanta [dot] grabowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mieckiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie ukończone w 2011 roku. Praca magisterska pt. "Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" napisana w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego pod opieką prof. UAM dr hab. Andrzeja Janiaka. 

Od 2011 roku doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Instytucie Historii Państwa i Prawa. Prace naukowe prowadzone w Zakładzie Historii Administracji pod opieką promotora - prof. dr hab.Tomasza Kruszewskiego. Autorka artykułu naukowego pt. "Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II RP w świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej". 

Zainteresowania badawcze: historia państwa i prawa polskiego, historia administracji RP w dwudziestoleciu międzywojennym, opieka społeczna na ziemiach polskich w XX w.