mgr Monika Zieniewicz

Doktorant

Kontakt: 
Email:
monika [dot] zieniewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017

pokój 510, bud. A

Konsultacje dla studentów stacjonarnych:

luty - kwiecień 2017 r. - środy, godz. 14.45 - 16.45

maj i czerwiec 2017 r. - środy, godz.12.15-13.15 oraz 14.45 - 15.45

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

4 marca 2017 r. (sobota) - 12.15 - 13.15

18 marca 2017 r. (sobota) - 16.45 - 17.45

26 marca 2017 r. (niedziela) - 16.00 - 17.00

20 maja 2017 r. (sobota) - 12.15 - 13.15

3 czerwca 2017 r. (sobota) - 11.15 - 12.15

Dodatkowy termin: 11 czerwca 2017 r. (niedziela) - 16.00 - 17.00

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: prawo podatkowe

Dorobek naukowy: 

Monografie: 

Artykuły/rozdziały w monografiach/hasła encyklopedyczne:

Granty/projekty badawcze:

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

Stypendia/staże naukowe:

Nagrody:

Działalność pozauczelniana:

O sobie: