mgr Mirosław Piechowiak

Doktorant

Kontakt: 
Email:
miroslaw [dot] piechowiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Uprzejmie proszę o wiadomość e-mail o zamiarze przybycia na konsultacje co najmniej jeden dzień przed terminem konsultacji wraz ze wskazaniem godziny przybycia.

poniedziałek 14.45-16.45

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i naprawcze.

Publikacje: 

"Dopuszczalność działu spadku przez sąd polubowny" Palestra 7-8/2008.

"Czynności syndyka na gruncie kodeksu spółek handlowych - wybrane zagadnienia" Przegląd Prawa Egzekucyjnego 5/2010.

"Przesłanki powołania, zakres czynności i pozycja prawna zastępców syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy" Przegląd Prawa Egzekucyjnego 10-12/2013.