mgr Jarosław Sypko

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
jaroslaw [dot] sypko [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017 dla grupy 7 i 8 NSP(Z) odbędą się w pokoju 516, bud. A  w następujących terminach:

- 28 październik 2016r. - w godz. 16.00/17.15.

- 12 listopada 2016r. - w godz. 14.45/15.30.

-  3 grudnia 2016r. - w godz. 15.45/17.00.

-  4 grudnia 2016r. - w godz. 11.15/12.30.

- 16 grudnia 2016r. - w godz. 16/17.15.

- 13 stycznia 2017r. - w godz. 16.00/ 17.30.

- 21 stycznia 2017r. - w godz. 11.15/ 12.45.

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017 dla grupy 7 i 8 NSP(Z) odbędą się w pokoju 516 bud. A w następujących terminach:

-11 marca 2017 - w godz. 9.30/11.00.

- 17 marca 2017 - w godz. 16.00/17.00.

- 2 kwietnia 2017 - w godz. 14.45/ 16.00.

- 29 kwietnia 2017 - w godz. 11.15/ 12.45.

- 7 maja 2017 - w godz. 17.30/18.45.

- 19 maja 2017 - w godz. 16.00/17.30.

- 3 czerwca 2017 - w godz. 9.00/10.30.

- 12 czerwca 2017 - w godz. 15.00/16.30. 

Działalność naukowa: 

          Praca naukowa dotyczy głównie zagadnień związanych z prawem karnym procesowym, w szczególności związanych z postępowaniem przygotowawczym, sposobami zakończenia tej fazy procesu karnego oraz prawem dowodowym. Zainteresowania skierowane także na przepisy regulujące sytuację prawną cudzoziemców na terytorium RP. Działalność dydaktyczna w postaci prowadzenia ćwiczeń ze studentami z przedmiotu "Postępowanie Karne".

             Ukończone w 2001 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2007 roku absolwent studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie "Menedżerskie Studia Podyplomowe". Od 2012 roku doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

              Zainteresowania prywatne - książki, geografia, turystyka. W wolnych chwilach aktywność sportowa ( piłka siatkowa, bieganie, jazda na rowerze). 

Publikacje: 

        Autor artykułów "Ustawowe kompetencje Policji wobec wybranej kategorii cudzoziemców - kilka uwag do tematu" ( część I oraz               część II).Publikacja w dwóch numerach kwartalnika "Przegląd Policyjny", tj. w numerze 1/2014 oraz 2/2014.

   Artykuł "Mediacja - niedoceniona instytucja postępowania karnego. Uwagi w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego" - Wrocławskie Studia Sądowe - kwartalnik nr 3/2014. 

     Artykuł "O ukształtowaniu granic zatrzymania procesowego - refleksje prawnoporównawcze oraz na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 roku", kwartalnik Przegląd Policyjny nr 1/2016.