mgr Marzanna Leszczyńska

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
537228888
Email:
marzanna [dot] grabowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek 15.00-16.00

sala 505 B

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze to prawne aspekty działalności Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950-1989 na terenie województwa wrocławskiego.

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego

Udział w:

XI Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego, połączonego ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, 14-17 maja 2014 r. Temat Sympozjum: "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania".

Temat referatu: "Tło polityczne likwidacji Urzędu do Spraw Wyznań w 1989 roku".

 IX Opolskim Colloquium Prawno-Historycznym, 15 – 16 maja 2013 r. Temat: „Prawno historyczne i teologiczne aspekty tolerancji religijnej".

Temat referatu: "Prawne gwarancje wolności religijnej w PRL-u".

 

Publikacje: 

1.Recenzja monografii:

Lidia Fiejdasz, Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wobec duchownych Kościoła katolickiego w latach 1950-1973. Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.