Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Aleksandra Włodarska

Telefon:
+48 71 375 2402
Email:
aleksandra [dot] wlodarska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Krąg moich zainteresowań naukowo-badawczych skoncentrowany jest wokół problematyki z zakresu kryminalistyki i procesu karnego, zagadnień dotyczączych oględzin oraz metodologii badań kryminalistycznych. Aktualnie artykuł pt."Z problematyki oględzin w procesie karnym" został zaakceptowany i oczekuje na publikacje.

Ponadto uczestnicze w krajowych konferencjach naukowych dotyczących dziedzin kryminalistyki i procesu karnego m.in. "Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w psotępowaniu przygotowawczym" zorganizowanej przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie.

Aktualnie przygotowywuje kolejne publikacje, zbieram materiał badawczy do pracy.