mgr Artur Łysoń

Doktorant

Kontakt: 
Email:
artur [dot] lyson [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym odbywać się będą w piątki w godz. 16.15 - 17.15.

 

Konsultacje dla studentów zaocznych:

13.11.2016 r. w godz. 10.30 - 11.30

03.12.2016 r. w godz. 16.00 - 17.00

21.01.2017 r. w godz. 18.30 - 19.30

29.01.2017 r. w godz. 9.30 - 10.30

Publikacje: 

1. T. Bogusz, A. Łysoń, M. Zankowski, Building regional identity of Lower Silesian in the context of the National Regional Policy and EU Cohension Policy Concept, [w:] red. A. Kukliński, J. Muszyński, G. Roman, J. Waszkiewicz, Europa Quo Vadis? Lower Silesian Conference, Wrocław 2010.

2. A. Łysoń, Obowiązek uzyskania licencji na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w ramach transportu kolejowego jako forma reglamentacji [w:] red. W. Szydło, Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 12 Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola.

3. B. Hałakuć, A. Łysoń, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej a status przedsiębiorcy i komercyjne udzielanie świadczeń zdrowotnych [w:] red. T. Kocowski, J. Gola, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej.

4. A. Łysoń, Spory wokół działalności gospodarczej samorządów – przykład Wrocławia [w:] red. W. Suleja, R. Nowakowski, G. Strauchold, 25 lat samorządu Wrocławia, Wrocław 2015.

5. A. Łysoń, Spory co do statusu prawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, [w:] red. M. Winiarski, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2016, nr 19.

6. A. Łysoń, Ustawa o związkach metropolitalnych. Skuteczny instrument rozwoju czy zbędna legislacja? [w:] red. K. Uczkiewicz, R. Nowakowski, Z. Magdziarz, Miasto. Pamięć i Przyszłość. Wrocławski Rocznika Samorządowy 2016, nr 1.

 

Wygłoszone referaty

1. Konferencja naukowa pn. "25-lecie samorządu Wrocławia", Wrocław 28 maja 2015 r. - referat pt. "Spory wokół działalności gospodarczej samorządów – przykład Wrocławia".

2. Konferencja naukowa pn. "Śląska przestrzeń. Krajobraz wyobrażony-pamięć-tożsamość. VII spotkanie dolnośląskie", Wrocław 26 września 2016 r. - referat pt. "Park kulturowy w orzecznictwie sądowym z uwzględnieniem przykładu wrocławskiego".

3. Konferencja naukowa pn. "Wolność gospodarcza – ujęcie prawne i ekonomiczne II", Wrocław 17 grudnia 2016 r. - referat pt. "Represyjny charakter art. 18 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych".

4. Międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych", Wrocław 9-10 czerwca 2017 r. - referat pt. "Prawo przedsiębiorców. Reglamentacja na nowo?"