mgr Edmund Nych

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
edmund [dot] nych [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

08.04 - godz. 12.15 - 13.15

20.05 - godz. 14.15 - 15.15