mgr Aleksander Sikorski

Doktorant

Kontakt: 

pokój 108B, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

e-mail: aleksander [dot] sikorskiatvp [dot] pl

 

Email:
aleksander [dot] sikorski2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 
adres e-mail (dodatkowy) aleksander [dot] sikorskiatvp [dot] pl
 
W celu konsultacji i umóienia terminu konsultacji proszę o kontakt e-mail
(w tytule proszę wksazać kierunek i rok studiów oraz imię i nazwisko)
 
Studenci - tryb eksterniscyczny / tryb indywiduwalny, którzy chcą podejść do kolokwium proszeni są o zgłaszanie się drogą email (e-mail dodoatkowy) w zakresie uzgodnienia terminów pisania kolokwium (podczas konsultacji).
 
 
19 MAJA 2017 roku Konsultacje o godz. 14:00 odbędą się.
26 MAJA 2017 roku konsultacje odwołane.
 
 

 

ZALICZNIE ĆWICZEŃ - KOLOKWIUM

STUDIA WIECZOROWE MAGISTERSKIE

(dla osób nieobecnych w dniu 12 maja 2017 roku)

Gr 1. Chrzan Barbara, Dąbrowska Anna, Dębska Zuzanna

Gr 2. Kłys Agnieszka

Z uwagi na nieobecność na terminie kolokwium, osoby te mogą pisać test podczas konsultacji 19 maja 2017 roku (ostatni termin)

Osoby które nie podejdą do kolokwium w terminie lub w terminie dodatowym nie otrzymają zaliczenia z ćwiczeń.

 

ZALICZNIE ĆWICZEŃ - KOLOKWIUM

STUDIA ZAOCZNE MAGISTERSKIE - termin dodatkowy (ostateczny) 4 czerwca 2017 roku, godzina 8:00 pok. 108b

Gr. 5. Kożuchowski Marcin

Osoby które nie podejdą do kolokwium w terminie lub w terminie dodatowym nie otrzymają zaliczenia z ćwiczeń.

 

 
KONSULTACJE
Piątek, godzina 14:00-15:00, pok. 108, budynek B
oraz
12 marca 2017 roku, godzina 15:15-16:15, pok. 108, budynek B
1 kwietnia 2017 roku, godzina 15:15-16:15, pok. 108, budynek B
30 kwietnia 2017 roku, godzina 15:15-16:15, pok. 108, budynek B
13 maja 2017 roku, godzina 15:00-16:00, pok. 108, budynek B
 
KOLOKWIUM
-------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA !!! w związku ze zmianą zajęć dzień 12 i 19 maja 2017 roku termin kolokwium dla studentów
Grupa 1 i Grupa 2 (23-PR-WM-R4-KPC) - Studia Wieczorowe Magisterskie 12 MAJA 2017 roku
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grupa 5 (23-PR-ZM-R4-KPC) - Studia Zaoczne Magisterskie 20 MAJA 2017 roku

Grupa 6 (23-PR-ZM-R4-KPC) - Studia Zaoczne Magisterskie 13 MAJA 2017 roku

 
ZALICZENIE ĆWICZEŃ
Wymogi dotyczące zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu ,,Postępowanie cywilne" dla studentów Studiów Wieczorowych Magisterskich i studentów Sudiów Zaocznych Magisterskich zostaną szczegółowo podane na pierwszych zajęciach z prowadzącego zajęcia w sem. letnim 2016/2017.
GR 1 (23-PR-WM-R4-KPC) w dniu 24 lutego 2017 roku, godz. 17:00, sala 201 C
GR 2 (23-PR-WM-R4-KPC) w dniu 24 lutego 2017 roku, godz. 15:15, sala 201 C
GR 5 (23-PR-ZM-R4-KPC) w dniu 12 marca 2017 roku, godz. 11:30, sala 202 B
GR 6 (23-PR-ZM-R4-KPC) w dniu 12 marca 2017 roku, godz. 13:45, sala 202 B
Działalność naukowa: 
1. Zainteresowania badawcze
Postępowanie cywilne, czynności procesowe,  prawo o adwokaturze, prawo cywilne, postępowanie sądowoadministracyjne
 
2. Działalność pozauczelniana
1. Adwokat od 2010 roku (Izba Adwokacka we Wrocławiu)
2. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu (2013-2016)
3. Członek Sądu Dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (2016-)
4. Mediator przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej, Oddział we Wrocławiu
Publikacje: 
  1. A. Sikorski, Problematyka dokumentu elektronicznego, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, pod red. dr M. Winiarskiego, Wrocław  2006, nr 4.
  2. A. Sikorski, [w:] Ćwiczenia Becka, ,,Postępowanie cywilne, pytania, tablice”, pod red. prof. dr hab. E. Marszałkowskiej – Krześ, C.H.Beck, Warszawa 2007, pytania nr 16-26, 76-85, 90-96, 531-570.
  3. A. Sikorski, [w:] Ćwiczenia Becka, ,,Postępowanie cywilne, pytania egzaminacyjne, tablice”, pod red. dr. hab. prof UWr. I. Gil, C.H.Beck, Warszawa 2015, pytania nr 369-374, 414-434, 439-445.
  4. A. Sikorski, Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata za naruszenie Zasad etyki adwokackiej w stosunku do klienta, ePalestra 2016, poz. 32/A (http://www.e.palestra.pl/), e-Palestra 2016, nr 13.
  5. A. Sikorski, Przymus adwokacko – radcowski w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017, nr 2(71)/2017.
  6. A. Sikorski, Przymus adwokacko – radcowski w postępowaniu grupowym, Palestra 2017, nr 3.
  7. A. Sikorski, Przymus adwokacko – radcowski w postępowaniu karnym (przyjęto do druku na 2017 rok).
  8. A. Sikorski, [w:] Postępowanie cywilne (Skrypty Becka), pod red. dr. hab. prof UWr. I. Gil, C.H.Beck, Warszawa 2017, pytania nr 1–13, 354–410, 426–457.