Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Irena Krauze-Lisowiec

Kontakt: 

pokój 104b, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
irena [dot] krauze-lisowiec [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019:
 
piątek 8.30 – 10.30
 
(z wyjątkiem konsultacji z dnia 8 III 2019 r., które odbędą się w dniu 7 III 2019 r.
w godzinach 8.30 - 10.30 oraz konsultacji z dnia 26 IV 2019 r., które odbędą się
w dniu 25 IV 2019 r. w godzinach 8.30 - 10.30),
 
3 III 2019 r.   (niedziela) w godzinach 10.25 - 11.25,
14 IV 2019 r.  (niedziela) w godzinach 12.10 - 13.10,
27 IV 2019 r.  (sobota)    w godzinach 12.10 - 13.10,
12 V 2019 r.   (niedziela) w godzinach 12.10 - 13.10,
1 VI 2019 r.    (sobota)    w godzinach 14.50 - 15.50.
 ​

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: ochrona konsumentów, czynności prawne, stosunki rodzinne.

Stypendia / staże naukowe:  zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014.

Publikacje: Юридическая компаративистика. Общая характеристика, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3614 „PRAWO CCCXVII", Wrocław 2015, s. 107 - 113.

Ostatnia działalność pozauczelniania: praca w Kancelarii prawnej na stanowisku Dyrektora Kancelarii, prawnika.