mgr Irena Krauze-Lisowiec

Doktorant

Kontakt: 
Email:
irena [dot] krauze-lisowiec [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017:

czwartek  11.20 - 13.20   w dniach  2 III 2017 r., 16 III 2017 r., 30 III 2017 r., 13 IV 2017 r., 27 IV 2017 r. , 11 V 2017 r., 25 V 2017 r., 8 VI 2017 r.,

czwartek  16.30 - 18.30   w dniach  9 III 2017 r., 23 III 2017 r., 6 IV 2017 r., 20 IV 2017 r., 4 V 2017 r., 18 V 2017 r.,

piątek  15.00 - 17.00 w dniu 2 VI 2017 r. 

 

Dodatkowe konsultacje w semestrze letnim  w roku akademickim 2016/2017:

11 III 2017 r. (sobota) 16.00 - 17.00,

9 IV 2017 r. (niedziela) 14.50 - 15.50,

14 V 2017 r.  (niedziela) 16.45 - 17.45,

3 VI 2017 r. (sobota) 10.30 - 11.30,

10 VI 2017 r. (sobota) 16.45 - 17.45,

12 VI 2017 r. (poniedziałek) 11.20 - 12.20,

13 VI 2017 r. (wtorek) 9.15 - 10.15.

 

Pokój 104b, budynek A,  ul. Uniwersytecka 22/26.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: ochrona konsumentów, czynności prawne, stosunki rodzinne.

Stypendia / staże naukowe:  zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014.

Publikacje: Юридическая компаративистика. Общая характеристика, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3614 „PRAWO CCCXVII", Wrocław 2015, s. 107 - 113.

Ostatnia działalność pozauczelniania: praca w Kancelarii prawnej na stanowisku Dyrektora Kancelarii, prawnika.