Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Irena Krauze-Lisowiec

Doktorant

Kontakt: 

pokój 104b, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
irena.krauze-lisowiec [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: ochrona konsumentów, czynności prawne, stosunki rodzinne.

Stypendia / staże naukowe:  zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014.

Publikacje: Юридическая компаративистика. Общая характеристика, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3614 „PRAWO CCCXVII", Wrocław 2015, s. 107 - 113.

Ostatnia działalność pozauczelniania: praca w Kancelarii prawnej na stanowisku Dyrektora Kancelarii, prawnika.