mgr Monika Setkowicz

Doktorant

Kontakt: 

Zapraszam do odwiedzania strony internetowej Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta (CEJM) przy Uniwersytecie Wrocławskim: www.cejm.uni.wroc.pl oraz do śledzenia profilu CEJM na Twitterze: https://twitter.com/CEJM_UWr .

Centrum Doskonałości przy Uniwersytecie Wrocławskim zostało powołane decyzją Komisji Europejskiej, a jego bazą jest Katedra Jeana Monneta działająca od 2010r. przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Centrum jest najwyższym stopniem programu Jean Monnet, zapoczątkowanego w 1989 r. i mającego na celu stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także globalnie, w państwach spoza UE. Obecnie na całym świecie działa blisko 200 Centrów Doskonałości, zaś Centrum przy Uniwersytecie Wrocławskim jest pierwszym w Polsce w dziedzinie studiów i badań nad prawem UE.

Celem Centrum jest tworzenie bazy współpracy naukowców zajmujących się prawem Unii Europejskiej oraz propagowanie wiedzy na temat procesów integracyjnych w Unii Europejskiej – prawnych, ekonomicznych, politologicznych i historycznych. Jest to struktura otwarta na współpracę z otoczeniem uniwersyteckim, organizująca i aktywnie działająca w ramach inicjatyw lokalnych, regionalnych i krajowych propagujących integrację europejską.

Pytania i uwagi dotyczące działalności oraz współpracy proszę kierować na adres: cejmatuni [dot] wroc [dot] pl .

 

Email:
monika [dot] olender [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

środa, godz. 16:00 - 17:00, pokój 303, budynek B WPAiE