mgr Łukasz Laszczyński

Doktorant

Email:
lukasz [dot] laszczynski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Działalność naukowa obejmuje prace badawcze z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno - prywatnego

Publikacje: 

POZYCJE ZWARTE (KSIĄŻKI):

„Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” Wydawnictwo MUNICIPIUM, Warszawa 2011r., ISBN 978-83-61980-19-3, format B5, str. 262 + CD (data wydania lipiec 2011r.)

„Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor) Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012r., ISBN 978-83-264-39766, str. 484 (data wydania lipiec 2012r.)  

 

ARTYKUŁY W PUBLIKACJACH ZBIOROWYCH:

„Racjonalizacja wydatków publicznych w kontekście wybranych instrumentów z zakresu prawa zamówień publicznych” w „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość” Z. Ofiarski (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014r.

„Partnerstwo publiczno-prywatne jako formuła współpracy sektorów publicznego i prywatnego. Rozwiązania prawne i praktyka” w „Partnerstwa w sferze publicznej” red. nauk. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014r.    

„Wpływ zamówień publicznych na racjonalizację wydatków publicznych jednostek samorządu terytorialnego” w „Prawo i administracja dla regionu. Zagadnienia prawnofinansowe, prawnokarne oraz administracji innych państw” P. Borszowski, P. Szymaniec, T. Moskal (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015r.  

„Uwagi na tle potrzeby racjonalizacji wydatków jednostek samorządu terytorialnego” w „Finanse samorządu terytorialnego w Polsce – problemy i wyzwania” red. nauk. E. Markowska – Bzducha, P. Możyłowski, T. Śmietanka, Instytut Naukowo Wydawniczy „Spatium”, Radom 2016r.

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno – ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, wygłoszony referat „System zamówień publicznych w Polsce. Prawa bariera, czy stymulator rozwoju przedsiębiorczości” – czerwiec 2016r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce:  Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie”, wygłoszony referat „Uwagi na tle potrzeby racjonalizacji wydatków jednostek samorządu terytorialnego” – maj 2016r.

„Europejska współpraca terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec” – maj 2015r.

„Partnerstwa w sektorze publicznym” międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Rzeszowski, wygłoszony referat pt. „Partnerstwo publiczno  - prywatne w świetle przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym jako prawna formuła współpracy sektora publicznego i sektora prywatnego przy realizacji publicznych zadań. Rozwiązania prawne i praktyka dnia codziennego” – czerwiec 2014r. 

Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość” – maj 2014r. 

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH ZAWODOWYCH:

Procurement Conference Procon/Polzak 2016, wystąpienie w ramach panelu eksperckiego „Rola zamówień publicznych w rozwoju innowacyjnej gospodarki” – październik 2016r.

Konferencja MarketPlanet OnePlace, udział w charakterze prelegenta w specjalistycznym warsztacie adresowanym do przedstawicieli sektora publicznego – marzec 2016r.

 

ARTYKUŁY PRASOWE:

„Konsorcjum w zamówieniach publicznych” miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca, nr (181) maj 2012r., str. 72-76

„Badanie i ocena ofert w pytaniach i odpowiedziach” Poradnik Organizacji Non Profit nr 2(104)-2012, str. 43-45

„Efektywne wydatkowanie środków publicznych” miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca, nr (178) luty 2012r., str. 76 – 80

„Wadium w zamówieniach publicznych w pytaniach i odpowiedziach” Poradnik Organizacji Non Profit nr 1(103)-2012, str. 41-44 

„Obowiązki wykonawców i zamawiających – ściąga dla organizacji cz. VI” Poradnik Organizacji Non Profit nr 12(102)-2012, str. 42-45

„Wątpliwa przesłanka wykluczenia wykonawcy” miesięcznik Kadra Kierownicza w Administracji, nr 11(12) listopad 2011r., str. 19 – 21

„Obowiązki wykonawców i zamawiających – ściąga dla organizacji cz. V” Poradnik Organizacji Non Profit nr 11(101)-2011, str. 46-49

„Obowiązki wykonawców i zamawiających – ściąga dla organizacji cz. IV” Poradnik Organizacji Non Profit nr 10(100)-2011, str. 40-44 

„Polisa OC – warunek udziału w postępowaniu” Rachunkowość Budżetowa nr 21(285)/2011, str. 33-35

„Obowiązki wykonawców i zamawiających – ściąga dla organizacji cz. III” Poradnik Organizacji Non Profit nr 9(99)-2011, str. 41-46

„Komisja przetargowa” miesięcznik Kadra Kierownicza w Administracji, nr 9(10) wrzesień 2011r., str. 42-44

„Weksel w zamówieniach” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 9(70) wrzesień 2011r, str. 22-24

„Obowiązki wykonawców i zamawiających – ściąga dla organizacji cz. II” Poradnik Organizacji Non Profit nr 8(98)-2011, str. 44-49

„Obowiązki wykonawców i zamawiających – „ściąga” dla organizacji cz. I” Poradnik Organizacji Non Profit nr 7(97)-2011, str. 45 – 49

„Przygotowanie postępowania” miesięcznik Kadra Kierownicza w Administracji, nr 8(9) sierpień 2011r., str. 36 – 39

„Jak zarządzać ryzykiem w zamówieniach publicznych” miesięcznik Kadra Kierownicza w Administracji, Nr 6(7) czerwiec 2011r., str. 34-37

„Jak ubezpieczyć mienie” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 6(67) czerwiec 2011r., str. 23 – 27

„Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych – cz. II” Poradnik Organizacji Non Profit nr 6(96)-2011, str. 46 – 49

„Kto może być kierownikiem” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 5(66) maj 2011r., str. 18 – 21  

„Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – cz. I” Poradnik Organizacji Non Profit nr 5(95)-2011, str. 43 – 46

„Umowy w zamówieniach publicznych – cz. II” Poradnik Organizacji Non Profit nr 4(94)2011, str. 42 – 45

„Umowy w zamówieniach publicznych – cz. I” Poradnik Organizacji Non Profit nr 3(93)2011, str. 45 – 49 

„Licytacja elektroniczna. Zamówienia on line” Poradnik Organizacji Non Profit nr 2(92)2011, str. 47-49  

„Zapytanie o cenę w systemie zamówień publicznych” Poradnik Organizacji Non Profit nr 1(91)-2011, str. 41 – 44     

„Kary umowne i odsetki ustawowe” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 12(61) grudzień 2010r., str. 48-51  

„Bez dotacji bez przetargu” Fundusze Europejskie nr 6(43), listopad – grudzień 2010, str. 54-57

„Zamówienie z wolnej ręki”  Poradnik Organizacji Non Profit nr 12(90)-2010, str. 45-49

„Konsekwencje uchylania się od podpisania umowy przez zamawiającego” Rachunkowość Budżetowa, nr 22/2010, str. 33-36

„Zapytanie o cenę” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 10(59) październik 2010r., str. 25-28

„Dialog konkurencyjny w systemie zamówień publicznych”  Poradnik Organizacji Non Profit nr 10(88)-2010, str. 45-49

„Tryb negocjacji z ogłoszeniem”  Poradnik Organizacji Non Profit nr 9(87) – 2010, str. 45-49

„Odział zagranicznego przedsiębiorcy” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 8(57) sierpień 2010r., str. 50-52

„Tajemnica przedsiębiorstwa, a zasada jawności postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego” Rachunkowość Budżetowa, nr 16(256)/2010, str. 31-35

„Przetarg ograniczony w zamówieniach publicznych - cz. II” Poradnik Organizacji Non Profit nr 8(86) – 2010, str. 40-45

„Przetarg ograniczony w zamówieniach publicznych – cz. I” Poradnik Organizacji Non Profit nr 7(85)/2010, str. 46-49

„Jak wybrać brokera” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 6(55) czerwiec 2010r., str. 4447

„Zaliczka w zamówieniach publicznych” Rachunkowość Budżetowa, nr 12(252)/2010, str. 31-33

„Przedsiębiorstwa państwowe” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr6(55) czerwiec 2010r., str. 59-61

„Przetarg nieograniczony w zamówieniach publicznych cz. II” Poradnik Organizacji Non Profit nr  6(84)/2010r., str. 44-49

„Wadium w zamówieniach publicznych” Rachunkowość Budżetowa nr 9(249)/2010, str. 33-36

„Wykonawcy poprawią płynność” Dwumiesięcznik FUNDUSZE EUROPEJSKIE nr 2(39) marzec - kwiecień, str. 40-42

„Kampania promocyjna” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 5(54) maj 2010r., str. 42-45

„Fundacje” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 5(54) maj 2010r. , str. 60-61

„Przetarg nieograniczony w zamówieniach publicznych cz. I” Poradnik Organizacji Non Profit nr 5(83)/2010r., str. 42-46

„Jak skutecznie ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego” Poradnik Organizacji Non Profit nr 4(82)/2010r., str. 45-49

„Stowarzyszenia” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 4(53) kwiecień 2010r., 59-61

„Partnerstwo publiczno – prywatne a zamówienia publiczne” Tygodnik WSPÓLNOTA, nr 17(971)   24 kwietnia 2010r., str. 8 – 21

„Spółdzielnie” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 3(53) marzec 2010r., str. 59-61

„Udzielanie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro” Tygodnik WSPÓLNOTA, nr 8, 20 lutego 2010r., str. 6-21

„Jednoosobowy przedsiębiorca” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 2(51) luty 2010r., str. 54-57

„Mała oraz duża nowelizacja prawa zamówień publicznych” Tygodnik WSPÓLNOTA, nr 4(958) 23 stycznia 2010r., str. 6-26

„Zasady tworzenia holdingów” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr  1(50) styczeń 2010r., str. 54-57

„Zmieniły się zasady informowania przedsiębiorców o planowanych przetargach i udzieleniu zamówienia”  - Dziennik. Gazeta Prawna. Tygodnik Prawa Gospodarczego, nr 7(2638), 12 stycznia 2010r., str. E6

„Know-how w polskim prawie” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr  12(49) grudzień 2009r., str. 58-61

„Zamawiający ma więcej czasu na udzielenie wyjaśnień” – Dziennik. Gazeta Prawna. Tygodnik Prawa Gospodarczego, nr 244(2620), 15 grudnia 2009r., str. E1

„Spółka partnerska” - miesięcznik Przetargi Publiczne, nr  6(43) czerwiec 2009r., str. 5254

„Spółka jawna wykonawcą” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr  5(42) maj 2009r., str. 52-54

„Ostatnia szansa. Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej a zawarcie umowy w postępowaniach poniżej i powyżej 10 i 20 mln euro oraz nowelizacyjne zmiany w tym zakresie”  – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 8(33) sierpień  2008r., str. 40 -42

„Podpis elektroniczny” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 4(29) kwiecień 2008r., str. 32-34

„Reprezentacja w spółkach” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 3(28) marzec 2008r., str. 54-56

„Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 2(27) luty 2008r., str. 58-61

„Spółka cywilna jako wykonawca” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 1(26) styczeń 2007r., str. 56-58

„Zawieranie umów do 14 tys. Euro” - miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 12(25) grudzień 2007r., str. 16-19

„Jak rozwiązać konflikt” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 12(25) grudzień 2007r., str. 54-58

„Śmierć partnera spółki partnerskiej” – Prawo Przedsiębiorcy, Nr 45/2007, str. 17

„Jak zminimalizować koszty konsorcjum” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 10(23) październik 2007r., str. 56 – 59 (współautor)

„Trudne zadanie” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 10(23) październik 2007r., str. 24 -25

„Klauzule waloryzacyjne w umowach w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego” – miesięcznik Zamówienia Publiczne – Doradca, nr (125) wrzesień 2007r., str. 36 – 40

„Spółki celowe dla realizacji przedsięwzięć w ramach EURO 2012” – miesięcznik Zamówienia Publiczne – Doradca, nr (125) wrzesień 2007r., str. 77-79

„Rażąco niska cena” – miesięcznik Monitor Zamówień Publicznych, nr 9(37) wrzesień 2007r., str. 12 – 14

„Cena musi być realna” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 9 wrzesień 2007r., str. 2729

„Zamawiający nie może odmówić zawarcia umowy” – Rzeczpospolita dodatek „Dobra Firma” 21.08.2007r., str. 12

„Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy” miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 7 lipiec 2007r., str. 21-23

„Przewodniczący rady gminy może być członkiem postępowania przetargowego na zakup działki rolnej” – Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 15-16/2007r., str. 58 – 60

„Egzekucja administracyjna z udziału w spółce z o.o.” – Prawo Przedsiębiorcy, 10.07.2007r., nr 28/2007, str. 12

„Spółki drogowe” - Prawo Przedsiębiorcy, 19.06.2007r.,nr 25/2007, str. 14 – 15

„Kłopotliwe pełnomocnictwo” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 6 czerwiec 2007r., str. 38-41

„Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej przez wspólnika spółki jawnej” - Prawo Przedsiębiorcy, 03.04.2007r., nr 014/2007, str. 16 – 17

„Ograniczony wybór. Uczestnictwo w procedurach przetargowych zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego przedsiębiorców, którzy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objęci są obowiązkiem uzyskania koncesji” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 4 kwiecień 2007r., str. 52 – 55

„Umowa dostawy. Różnice w zakresie definicji oraz konstrukcji umowy dostawy na gruncie kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także wynikające z tego niejasności w codziennej praktyce udzielania zamówień publicznych” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 3(16) marzec 2007r., str. 17-19

„Zobowiązania solidarne” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 1(14) styczeń 2007r., str. 12-15

„Nie każdy magister będzie mógł zostać arbitrem” Gazeta Prawna, 03 styczeń 2007r., nr 2(1872),str. 20

„Cena to nie jedyne kryterium wyboru” Gazeta Prawna, 14 grudzień 2006r., nr 243(1861), str. 20

„Wyłączenia częściowe” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 12(13) grudzień 2006r., str. 32-35

„Wyłączenia zupełne” – miesięcznik Przetargi Publiczne, nr 11(12) listopad 2006r., str. 43-46 

 

KOMENTARZE PRAKTYCZNE OPUBLIKOWANE W "LEX ZAMÓWIENIA PUBLICZNE":

1.„Zasada proporcjonalności w opisie sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w świetle praktyki, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC, nr 136085

2.„Obowiązki zamawiającego i wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC, nr 136416

3.„Pozacenowe kryteria oceny ofert” – Komentarz Praktyczny, Opublikowano ABC, nr 137338 

4.„Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 137915

5.„Niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego jako przesłanka unieważnienia postępowania” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 138188

6.„Powszechnie dostępny przedmiot zamówienia w trybie zapytania o cenę” - Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 138960

7.„Spółka cywilna wykonawcą” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 139710 

8.„Udzielanie zamówień publicznych na świadczenie usługi inwestorstwa zastępczego” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 140288

9.„Odrzucenie oferty z powodu jej niezgodności z ustawą” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 141271

10.„Udzielanie zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 141321

11.„Argumenty przemawiające za planowaniem zamówień publicznych u zamawiających w kontekście prawidłowego udzielania zamówień publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 142494

12.„Procedura wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 144211

13.„Prawo opcji w zamówieniach publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 144839

14.„Informacja do zamawiającego o naruszeniu prawa w zamówieniach publicznych "podprogowych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 145097

15.„Innowacyjność w polskim systemie zamówień publicznych, cz. I” – Komentarz

Praktyczny, opublikowano ABC nr 146547

16.„Innowacyjność w polskim systemie zamówień publicznych, cz. II” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 146569

17.„Przystąpienie do postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 147009

18.„Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 4 p.z.p. - uwagi praktyczne, najczęściej popełniane błędy” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 147656

19.„Mediacja w zamówieniach publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 150560

20.„Zamawianie usług twórczych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo zamówień publicznych - prawidłowa interpretacja przesłanki” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 152110

21.„Tryb negocjacji bez ogłoszenia - przesłanki zastosowania, przykłady nieprawidłowości w świetle kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 153308 

22.„Prowadzenie negocjacji z wykonawcami w zamówieniach publicznych na przykładzie negocjacyjnych trybów udzielania zamówień publicznych. Zasady i zakres negocjacji, najczęściej popełniane przez zamawiających błędy” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 156391

23.„Zmowy wykonawców w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego a zasada uczciwej konkurencji” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 157866

24.„Świadczenia kompleksowe w świetle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz doświadczeń praktycznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 158221

25.„Kary umowne w umowach o udzielenie zamówienia publicznego” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 158689

26.„Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych w kontekście zasady jawności postępowania” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 167965

27.„Ocena dotycząca sytuacji ekonomicznej wykonawcy na podstawie polisy odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zamówieniach publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 170207

28.„Opis sposobu przygotowania oferty w świetle doświadczeń praktycznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr  170398

29.„Udzielanie zamówień publicznych na wybór brokera ubezpieczeniowego w świetle doświadczeń praktycznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 172993

30.„Zakład budżetowy wykonawcą. Rozważania praktyczne” - Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 178585

31.„Moment wniesienia wadium z uwzględnieniem form określonych w art. 45 ust. 6 p.z.p. Najczęściej popełniane przez wykonawców błędy”- Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 179210

32.„Umowa barterowa w zamówieniach publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr  179359

33.„Know-how w zamówieniach publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr  180901 

34.„Uchylanie się od podpisania umowy w zamówieniach publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 183326

35.„Zdanie odrębne członka komisji przetargowej w zamówieniach publicznych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano  ABC nr 184555

36.„Samodzielne uzupełnianie dokumentów przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 186265

37.„Zmiana terminu wykonania zamówienia po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 187908

38.„Stawianie dodatkowych wymogów wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 188791

39.„Zamówienia sektorowe udzielane w celu wykonywania obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 190916

40.„Udzielanie zamówień publicznych podprogowych” – Komentarz Praktyczny, opublikowano ABC nr 198190