mgr Katarzyna Chałupka

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2402,
607 151 689
Email:
katarzyna [dot] chalupka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywają się po godzinach ustalonych ćwiczen - w terminach zjazdów: 26.02. 2017 r., 5.03.2017 r., 7.05.2017 r., 21.05.2017 r., 3.06.2017 r., 10.06.2017 r.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

  1. Przestępstwa związane z użyciem broni palnej
  2. Dostęp do broni palnej
  3. Kryminalistyczna problematyka broni palnej

 

Publikacje: 

K. Chałupka, Pozwolenie na posiadanie broni palnej - uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXXII, pod red. T. Kalisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 103-121