Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Monika Drobyszewska

Kontakt: 

 monika [dot] drobyszewskaatuwr [dot] edu [dot] pl

 

Email:
monika [dot] drobyszewska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

W październiku 2016 r. konsultacje odbywają się w dniach 8, 9, 22 i 23, w listopadzie 2016 r. w dniach: 05, 06, 19, 20, 26, w grudniu 2016 r. w dniach: 03, 10, 11, w styczniu 2016 r. w dniach: 07, 28, 29, po uprzednim uzgodnieniu godziny i terminu spotkania. Konsultacje proszę umawiać bezpośrednio z dwudniowym wyprzedzeniem.

Podczas zajęć sprawdzana jest obecność. Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywny wynik kolokwium, które odbędzie się na przedostatnich zajęciach w danej grupie. Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Ewentualne poprawki odbędą się podczas ostatnich zajęć w semestrze. Istnieje możliwość zaliczenia poprzez opracowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat, przy spełnieniu warunku 100% obecności na zajęciach. W pozostałym zakresie szczegółowe warunki ustalane są indywidualnie w ramach poszczególnych grup ćwiczeniowych.