Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Piotr Górecki

Email:
piotr [dot] gorecki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

We wszelkich sprawach mogących być przedmiotem konsultacji zapraszam, w miarę możliwości, do uprzedniego kontaktu mailowego.

I kindly invite to prior email contact in all matters, which may be examined during office hours.   

Konsultacje/office hours:

Konsultacje w semestrze letnim będę prowadzić w pokoju 108A w poniedziałki pomiędzy godziną 16:50 a 17:50 oraz

25 lutego 2017 pomiędzy 11:15 a 12:45

11 marca 2017 pomiędzy 14:45 a 16:15

22 kwietnia 2017 pomiędzy 14:45 a 16:15

14 maja 2017 pomiędzy 14:45 a 16:15

6 czerwca 2017 pomiędzy 11:15 a 12:45

Office hours in the summer semester take place in room 108A on Mondays between 4:50 pm and 5:50 pm and on:

25 February 2017 between 11:15 am and 12:45 pm

11 March 2017 between 2:45 pm and 4:15 pm

22 April 2017 between 2:45 pm and 4:15 pm

14 May 2017 between 2:45 pm and 4:15 pm

6 June 2017 between 11:15 am and 12:45 pm