mgr Maria Górnicka

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
maria [dot] gornicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy w semestrze zimowym:

08.10.2016 r.: 14.45 - 16.45, 15.10.2016 r.: 9.30. - 11.30, 22.10.2016 r.: 11.20 - 13.20, 24.10.2016 r.: 16.20 - 18.20, 03.11.2016 r.: 13.00 - 15.00, 07.11.2016 r.: 16.30 - 18.30, 17.11.2016 r.: 13.00 - 15.00, 21.11.2016 r.: 16.30 - 18.30, 28.11.2016 r.: 16.30 - 18.30, 05.12.2016 r.: 16.30 - 18.30, 11.12.2016 r.: 15.00 - 17.00, 18.12.2016 r.: 15.00 - 17.00, 08.01.2017 r.: 15.00 -17.00, 17.01.2017 r.: 15.15 - 17.15, 22.01.2017 r.: 11.30 - 13.30, 31.01.2017 r.: 15.15 - 17.15, 07.02.2017 r.: 15.15 - 17.15, 14.02.2017 r.: 15.15 - 17.15, 21.02.2017 r.: 15.30 - 17.30, 28.02.2017 r.: 15.15 - 17.15.

Terminy w semestrze letnim:

04.03.2017 r.:16.30 - 18.30,

11.03.2017 r.:15.00 - 17.00,

19.03.2017 r.: 13.00 - 15.00,

25.03.2017 r.: 11.30 - 13.30,

02.04.2017 r.: 15.00 - 17.00,

08.04.2017 r.: 11.15 - 13.15, 15.00 - 17.00,

23.04.2017 r.: 15.00 - 17.00,

29.04.2017 r.: 11.30 - 13.30,

06.05.2017 r.: 16.30 - 18.30,

13.05.2017 r.: 11.30 - 13.30,

21.05.2017 r.: 17.00 - 19.00,

29.05.2017 r.: 17.00 - 19.00,

03.06.2017 r.: 13.00 - 15.00,

11.06.2017 r.: 14.00 - 16.00.

Konsultacje USOS: 13.06.2017 r.: 16.00 - 18.00.

Działalność naukowa: 

Magister Administracji oraz Magister Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas studiów odbyła wiele praktyk studenckich.

Doktorant w Katedrze Postępowania Karnego.

Bierze udział w pracach kół naukowych takich jak: Naukowe Koło Postępowania Karnego oraz Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminogii im. Juliusza Makarewicza.

Interesuje się prawem karnym gospodarczym, karnym skarbowym i postępowaniem karnym.

W zakresie swoich zainteresowań występuje na konferencjach naukowych oraz publikuje artykuły.

Poza Uczelnią aplikant adwokacki zrzeszony w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.