Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Maria Górnicka

Kontakt: 

pokój 516, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
maria.gornicka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje prowadzone są drogą mailową.

Działalność naukowa: 

Magister Administracji oraz Magister Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas studiów odbyła wiele praktyk studenckich.

Doktorant w Katedrze Postępowania Karnego.

Bierze udział w pracach kół naukowych takich jak: Naukowe Koło Postępowania Karnego oraz Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza.

Interesuje się postępowaniem karnym, prawem karnym skarbowym i prawem karnym gospodarczym oraz dydaktyką prawniczych przedmiotów akademickich.

W zakresie swoich zainteresowań występuje na konferencjach naukowych oraz publikuje artykuły.

Poza Uczelnią adwokat zrzeszony w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Wystąpienia konferencyjne:

1. na Konferencji Naukowej pt. „Współczesne problemy prawa sportowego” w dniu 14 grudnia 2012 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, prezentując referat pt. „Polskie regulacje karne korupcji w sporcie”,
2. na Konferencji „Proces karny we współczesnym społeczeństwie” w dniach 15-16 marca 2014 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przedstawiając referat pt. „Granice przedmiotowe odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie – porównanie regulacji sprzed i po noweli KPK”,
3. na IX Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych pod hasłem „Współczesne kierunki badawcze młodych prawników i administratywistów” w dniach 10-11 kwietnia 2014 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wygłaszając referat pt. „Badania przestępstw i wykroczeń skarbowych dotyczących podatku VAT”,
4. na Konferencji Naukowej: "Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej" w dniu 21 marca 2015 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z referatem: "Odpowiedzialność karna kierownika jednostki z ustawy o rachunkowości - wybrane zagadnienia",
5. na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym" w dniu 24 kwietnia 2015 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Utrzymanie zakazów dotyczących podsłuchu procesowego a podsłuch pozaprocesowy",
6. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Interdyscyplinarne problemy korupcji" w dniu 16 grudnia 2015 r., zorganizowanej na Uniwersytecie w Białymstoku, z referatem: "Polskie regulacje korupcji w sporcie",
7. na II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Nauk o Człowieku: "W pierścieniu miłości" w dniach 11-13 marca 2016 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Eutanazja - akt serca czy zabójstwo? - regulacja w polskim kodeksie karnym”,
8. na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Komparatystyka prawnicza - wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych" w dniach 16-18 marca 2016 r., zorganizowanej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, z referatem: "Prokuratury - porównanie instytucji w USA, Polsce i niektórych innych krajach Europy",
9. na Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej: "W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego" w dniu 8 kwietnia 2016 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Przeprowadzanie dowodów przez strony w postępowaniu przygotowawczym - propozycja regulacji",
10. na Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej: "Corpus hippocraticum, czyli o prawnych aspektach zawodów medycznych" w dniu 22 kwietnia 2016 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Fizjoterapeuta - odpowiedzialność karna i wykroczeniowa z nowej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty",
11. na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym" w dniu 22 listopada 2016 r., zorganizowanej w Wyższej Szkole Prawa im Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, z referatem: "Uprawnienia pokrzywdzonego w procedurze dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego",
12. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "DOBRO POJEMNE JAK KRZYWDA Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość" w dniu 25 listopada2016 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Upodmiotowienie dziecka zawiadamiającego o popełnieniu przestępstwa - propozycja regulacji",
13. na XIV Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. "Człowiek, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa: Wyzwania Srebrnej gospodarki", w dniach 2-3 grudnia 2016 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym",
14. na XII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji pod tytułem: „Ewolucja systemu prawnego w świetle zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych” w dniach 26-28 kwietnia 2017 r., zorganizowanym w Wyższej Szkole Prawa im Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, z referatem: „Przygotowanie ustrojowe organów postępowania karnego do kontradyktoryjności i inkwizycyjności”,
15. na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem: „Hipokrates przed sądem” w dniu 26 maja 2017 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim z referatem: „Odpowiedzialność wykroczeniowa lekarza za naruszenie przepisów o szczepieniach ochronnych”,
16. na XII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Talenty 2017" pt. "Psychologiczne, socjologiczne i kulturowe uwarunkowania współczesnej edukacji" w dniach 24 - 26 listopada 2017 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Wymagania dotyczące nauczania studentów prawa",
17. na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "24h kryminalistyki" w dniu 16 grudnia 2017 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Okazanie mowy i ruchu - technika a regulacja",
18. na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawo-Religia-Polityka” w dniach 13-14 kwietnia 2018 r,. zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: „Kontradyktoryjność vs. inkwizycyjność – spór polityczny czy naukowy?”,
19. na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Jakość w sporcie” w dniach 19-20 kwietnia 2018 r, zorganizowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z referatem: „Medialny obraz korupcji w sporcie”,
20. na Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w postępowaniu cywilnym i karnym” w dniu 27 kwietnia 2018 r., zorganizowanej w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, z referatem: „Nowy zakaz dowodowy wykorzystania dowodów pozyskanych bez dostępu do adwokata?”,
21. na XIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "TALENTY 2018" w dniach 23-25 listopada 2018 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: „Jakich informacji zostaje pozbawiony oskarżony nieobecny w procesie karnym? Uwagi na marginesie prawa do sądu”,
22. na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "24h kryminalistyki" w dniach 14-15 grudnia 2018 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Mieszkanie jako miejsce kryminalistycznych czynności dowodowych",
23. na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "In varietate concordia - wyzwania prawa europejskiego" w dniach 29-30 marca 2019 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim, z referatem: "Rozszerzenie prawa do obecności oskarżonego na rozprawie wynikającego z dyrektywy nr 2016/343 jako wyzwanie prawa europejskiego",
24. na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prawo-Religia-Polityka" (LRPC 2019) w dniach 26-27 kwietnia 2019 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: "Możliwość stosowania abolicji indywidualnej vs. jej brak - spór polityczny czy naukowy?",
25. na XIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Z dziejów prawa" pt. "Hominium causa omne ius constutum sit" - stanowienie prawa na przestrzeni wieków" w dniach 10-11 maja 2019 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z referatem "Rozwój postępowania karnego in absentia na przestrzeni wieków",
26. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Media w Ameryce, Ameryka w Mediach" ("Media in America, America in Media") w dniach 23-24 maja 2019 r., zorganizowanej na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z referatem: "Proces karny in absentia w mediach amerykańskich",
27. na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „24h Kryminalistyki" w dniach 10-11 stycznia 2020 r., zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim, z referatem: „Standardy przeprowadzania badań DNA i ich wpływ na ocenę dowodu przez organ w procesie karnym ".