Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Iga Jaworska

Kontakt: 

pokój 519, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Email:
iga [dot] jaworska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Pokój 519, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

semestr zimowy 2017/2018

czwartki godz. 16:45-18:45

Proszę o wcześniejszą informację drogą elektroniczną o planowanym przybyciu.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

prawo administracyjne procesowe, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz w zakresie prawa administracyjnego materialnego - prawo osobowe.

Dnia 22 czerwca 2015 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego na podstawie rozprawy pt.: "Grzywna w celu przymuszenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym". Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Barbara Adamiak.

 

Udział w konferencjach naukowych:

1. Ogólnopolska konferencja naukowa "Administracyjnoprawne regulacje w medycynie i farmacji" - referat "Wątpliwości prawne związane z obowiązkiem szczepień, Wrocław 2015. 

2. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dostęp do informacji publicznej - prawo a praktyka" - referat "Postępowanie w sytuacji nieposiadania przez organ żądanej informacji publicznej", Wrocław 2015.

3. Międzynarodowa konferencja naukowa "Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym" - referat "Obowiązek meldunkowy cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli krajów latynoamerykańskich na tle przepisów nowej ustawy o ewidencji ludności", Wrocław 2015.

4. Ogólnopolska konferencja naukowa "Wiara a polityka i prawo" - referat "Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym", Wrocław 2015.

5. Międzynarodowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy" - referat "Czy procedura udostępnienia danych z ewidencji ludności zapewnia ich bezpieczeństwo?", Gliwice 2015.

6. Ogólnopolska konferencja naukowa "Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela" - referat "Zakres egzekucji administracyjnej w ustawie o rewitalizacji", Wrocław 2015.

7. Międzynarodowa konferencja naukowa "Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym" - referat "Status cudzoziemca w polskim porządku prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli krajów latynoamerykańskich", Wrocław 2016.

8. Ogólnopolska konferencja naukowa „Rola i znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej we współczesnym państwie demokratycznym” - referat "Partycypacja społeczna w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji", Wrocław 2016.

9. Międzynarodowa konferencja naukowa "Doktryny polityczno-prawne w aspekcie teoretycznym i praktycznym wobec wyzwań współczesności" - referat "Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce", Zielona Góra 2016.

10. Ogólnopolska konferencja naukowa "Uznanie dziecka z perspektywy krajowej, prawnoporównawczej i kolizyjnej", Łódź 2017.

11. Ogólnopolska konferencja naukowa "Ochrona jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji" - referat "Ochrona zobowiązanego w sytuacji stosowania przymusu bezpośredniego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym" Toruń 2017.

12. Ogólnopolska Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Law&Psychology", Poznań 2017.

13. III Międzynarodowa konferencja naukowa "Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym" - referat "Obowiązki cudzoziemca przebywającego na terytorium RP", Wrocław 2017.

14. Ogólnopolska konferencja naukowa "Prawo wobec wyzwań współczesności" - referat "System Rejestrów Państwowcyh wobec wyzwań współczesnej administracji", Białystok 2017.

15. Kongres Młodej Nauki „ Nauki humanistyczne i społeczne – między teorią a praktyką” - referat "Partycypacja społeczna przy rewitalizacji obszarów zdegradowanych", Gdańsk 2017.

 

Granty:

Grant wewnętrzny, finansowany z dotacji celowej MNiSW, na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich [w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018]