mgr Barbara Jelonek

Doktorant

Kontakt: 

barbaraajelonekatgmail [dot] com

Email:
barbara [dot] jelonek2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

307 A

 

Studentów wybierających się na konsultacje proszę o uprzednie umówienie się poprzez e-mail, celem uzgodnienia tematu spotkania lub przygotowania kolokwium.

zapraszam serdecznie

Działalność naukowa: 

Barbara Jelonek jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie doktorantką WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jej zainteresowań naukowych należy prawo japońskie, polsko-japońska wymiana handlowa oraz szeroko pojęta ochrona praw człowieka. Od 2013 roku prowadzi stronę "Co wiesz o Japonii" na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/cowieszojaponii)

 

Udział w organizacjach i redakcjach czasopism:

- Ekspertka Pracowni Badań Praw Orientalnych

- Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego UWr Acta Erasmiana 

- Wiceprzewodnicząca MKKBiDW

- Członkini The British Association for Japanese Studies

- Członkini Amnesty International

- Członkini redakcji czasopisma naukowego UWr Oriental Law Review 

- Członkini Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA