mgr Elżbieta Kocowska-Siekierka

Doktorant

Email:
elzbieta [dot] kocowska-siekierka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje (sala 505 B)

 

03.06 - sobota, godz. 11.30 - 12.30

10.06. - sobota, godz. 15.15-17.00

11.06 g. - niedziela, godz. 13.00 - 14.15

13.06 - wtorek, godz. 17.00-18.30

14.06 - środa, godz. 18.00-19.00 (ostateczna możliwość poprawy kolokwium)

Działalność naukowa: 

Wykształcenie:

1. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek Historia Sztuki, studia magisterskie, 2008 r.

2. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby, studia magisterskie, dyplom ze specjalności  Malarstwo, aneks Projektowanie malarstwa w architekturze i urbanistyce, 2009 r.

3. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi,  kierunek Prawo, studia magisterskie, 2014 r. 

    temat pracy dyplomowej: Ochrona zabytków w Czechosłowacji w latach 1945 – 1992

 

Zainteresowania badawcze: ochrona zabytków, rozwój prawa w Czechach (Czechosłowacji), komparatystyka prawnicza, historia ustroju i prawa

 

Prezes Zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej

http://elc4u.org/

Publikacje: 
  1. Przepisy czeskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem, ADR Arbitraż i Mediacja, nr 3/23 (2013), s. 75-103
  2. Kwalifikacja zabytków i ich ochrona w Czechosłowacji w latach 1945-1958, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 316/2 (2014), Studia Historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  s. 229 – 251

  3. Ochrona zamków, pałaców i innych szlacheckich założeń rezydencjonalnych w Czechach w latach 1918-2015. Problem nacjonalizacji i restytucji, Przegląd Zachodni  3 (2015), Poznań 2015, s. 51-70

  4. Instytucja pomnika historii w Polsce i národní kulturní památki w Czechach [w:] Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka, K. Zieliński, J. Janikowska (red.), Toruń 2015, s.97 - 120

  5. Shaping Public Space by the Local Community. Development of Legal Mechanisms, Polish Political Science Yearbook 45 (2016), s. 231–24
  6. Ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej, Przegląd Prawa i Administracji CVI (2016), Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, s. 145-157
  7. Postępowanie arbitrażowe w Polsce i w Czechach w kontekście uregulowania sporów z umów konsumenckich, Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej 3 (2016), s. 37-52