mgr Agnieszka Kuriata

Doktorant

Kontakt: 

pokój 307 A

Email:
agnieszka [dot] kuriata [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 zostaną ogłoszone w ciągu pierwszych dwóch tygodni października. 

Działalność naukowa: 
 • Zainteresowania badawcze
 • W pracy naukowej skupiam się na zagadnieniach związanych z prawem muzułmańskim. Moje zainteresowania badawcze ukierunkowane są na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczące uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór oraz na regulacje prawne dotyczące stroju muzułmanki w muzułmańskich krajach arabskich (Egipt, Arabia Saudyjska, Sudan), muzułmańskich krajach niearabskich (Iran, Indonezja, Afganistan i Turcja) oraz krajach Europy Zachodniej. 
 •  
 • Udział w organizacjach i redakcjach czasopism
 • - członek Pracowni Badań Praw Orientalnych
 • - zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Acta Erasmiana
 • członek Redakcji czasopisma naukowego Oriental Law Review 
 • redaktor tematyczny czasopisma naukowego MENA Policy Papers
 • - Przewodnicząca Międzywydziałowego Studenckiego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu w latach 2013-2017 - obecnie Członek Honorowy
 • - Przewodnicząca Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA w latach 2013-2017 - obecnie Członek Honorowy
 •  
 • Komitety organizacyjne konferencji naukowych
 • - członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Prawo w pytaniach i odpowiedziach", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 30 maja 2017
 • - członek komitetu organizacyjnego z funkcją lokalnego Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej "NORDIC SUMMER UNIVERISTY. Winter Symposium 2017- International relations and human rights", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 24-26 lutego 2017
 • - członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów - Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 20-22 października 2016
 • - członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Doświadczenie i Akceptacja", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 23 czerwca 2016
 • - członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Human rights - contemporary threats and challenges"która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 30-31 maja 2016
 • - członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 16-17 października 2015
 • - członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Europejska współpraca terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 29 maja 2015 r. http://euwt.prawo.uni.wroc.pl/
 • - członek komitetu organizacyjnego z funkcją Sekretarza konferencji naukowej pt.: „HONORABILIUS VIVERENT. Przyzwoitość - standard relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 26 listopada 2014 r.
 • - członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: ,,Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 12-13 września 2014 r. http://www.zagospodarowanieprzestrzenne.prawo.uni.wroc.pl/
 • - członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt.: ,,Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 23 maja 2014 r. http://mediacje.prawo.uni.wroc.pl/
 • - członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt.: ,,Dziecko wobec mediacji”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 10 maja 2013 r.
 • - członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: ,,Metropolizacja: realne problemy – potencjalne rozwiązania”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 19-20 kwietnia 2013 r.
 •  
 • Czynny udział w konferencjach naukowych
 1. Legal regulations concerning presence of Muslim clothing in public schools, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Summer Symposium 2017, Saulkrasti, Latvia, 26 lipca-2 sierpnia 2017.  

 2. Muslim women and European law, poster zaprezentowany na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Prawo w pytaniach i odpowiedziach, Uniwersytet Wrocławski, 30 maja 2017. 

 3. Hijab vs. Globalisation - symbol of isolation or integration?, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: The Mosaic of the Contemporary Arab World, Uniwersytet Jagieloński, 26-27 maja 2017.

 4. Burkini - muzułmańska odpowiedź na globalizację?,  referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem, Uniwersytet Warszawski, 22-24 maja 2017.

 5. Prawo współczesnego Iranu - teoria a praktyka, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 29 marca 2017.

 6. Sytuacja kobiety w Iranie – wykład dla uczniów kilku wrocławskich szkół gimnazjalnych i licealnych organizowany na zaproszenie Zespołu Szkół Urszulańskich we Wrocławiu w ramach cyklu wykładów „ISKRA w szkole. Jednostka w systemie społecznym” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego, 8.03.2017.

 7. Casus burkini, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Winter Symposium 2017, Uniwersytet Wrocławski, 24-26 lutego 2017.  

 8. Chusta, burka, hidżab, nikab, czador jako element kulturowy stroju kobiety - tradycja i współczesność, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej, Centrum Wielokulturowe w Warszawie, 31 stycznia 2017. 

 9. Wpływ stroju muzułmańskiego na dostęp do europejskiego rynku pracy, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Państwo – Kościół – Wartości, Uniwersytet Wrocławski, 19 grudnia 2016.

 10. Regulacje prawne dotyczące obecności stroju muzułmańskiego w placówkach edukacyjnych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Talenty 2016, Uniwersytet Wrocławski, 25-26 listopada 2016.

 11. The Hijab in modern Iran - legal regulations, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: The Nordic Summer University 2016, International relations and human rigts, Orivesi, Finland, 24-31 lipca 2016. 

 12. Strój współczesnych Iranek - między paragrafem a rzeczywistością, referat wygłoszony na międzynarodowym seminarium naukowym: Doświadczenie i Akceptacja, Uniwersytet Wrocławski, 23 czerwca 2016.

 13. Legal regulations concerning hijab in modern Iran - between theory and practice, referat wygłoszony na międzynarodowych workshopach: Human rights- contemporary threats and challenges, Uniwersytet Wrocławski, 30-31 maja 2016.

 14. Prawne regulacje dotyczące hidżabu we współczesnym Iranie - teoria a praktyka, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: III Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 18-20 maja 2016.

 15. Obecność stroju jako symbolu przynależności religijnej w placówkach edukacyjnych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej: Talenty 2015, Uniwersytet Wrocławski, 27-29 listopada 2015.

 16. Pod czarnym czadorem, czyli prawdy i mity o współczesnych Irankach, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 18 listopada 2015.

 17. Hidżab – muzułmańska odpowiedź na globalizację?, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 13-14 listopada 2015. 

 18. Czy istnieje możliwość wykorzystania mediacji w sporach o podłożu religijnym?, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe, Uniwersytet Wrocławski, 16-17 października 2015. 
 19. Ograniczenia w uzewnętrznianiu wyznania poprzez ubiór - europejskie regulacje prawne dotyczące stroju muzułmanki, referat wygłoszony na IV Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym: Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 17-20 czerwca 2015.
 20. Muzułmanka przed sądem to połowa mężczyzny? Niesprawiedliwość prawa szariatu w stosunku do kobiet, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Prawo między sprawiedliwością a siłą, Kudowa Zdrój, 28-29 maja 2015.
 21. Islam egzotyczny, czyli muzułmanie w Indonezji, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 27 maja 2015.
 22. Kobieta w hidżabie, czyli strój muzułmanki jako wyznacznik współczesnych przemian, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: XI Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Naukowców Kobieta w społeczeństwie, kulturze i sztuce od starożytności do współczesności, Uniwersytet Wrocławski, 7-8 maja 2015.
 23. Wpływ ograniczania praw emigrantów z krajów muzułmańskich na rozwój gospodarczy, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Państwo a gospodarka na przestrzeni dziejów, Uniwersytet Wrocławski, 17-18 kwietnia 2015.
 24. Skrajne oblicza islamu w Indonezji. Konserwatywne terytorium Aceh a matriarchalne społeczeństwo Minangkabau, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Asiam Explorare: Azja w badaniach studentów i młodych naukowców, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16-17 kwietnia 2015.
 25. Wpływ prawno-społecznych przemian na zwyczajowy strój muzułmanek w krajach Bliskiego Wschodu, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Is there a new Middle East? Reshaping of the geopolitical situation in the region, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,  27-28 marca 2015.
 26. Restrictions in externalizing religion through clothing style. A comparison of European law regulations, regarding Muslim women’s clothing, międzynarodowa konferencja naukowa: Women in Culture, Uniwersytet Gdański, 6-7 marca 2015.
 27. Prawne regulacje dotyczące stroju muzułmanki w Unii Europejskiej, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 13 stycznia 2015.
 28. Nierówne prawa kobiet i mężczyzn na przykładzie Arabii Saudyjskiej, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej: Talenty 2014, Uniwersytet Wrocławski, 28-30 listopada 2014.
 29. Uzewnętrznianie wyznania poprzez ubiór w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka - współczesne problemy na świecie, Uniwersytet Wrocławski, 12-13 listopada 2014.
 30. Wpływ islamu na strój kobiety muzułmanki we Francji, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną, Uniwersytet Wrocławski, 2 czerwca 2014.
 31. Mowa nienawiści, mowa wrogości. Wyniki badań prowadzonych wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja, Uniwersytet Wrocławski, 23 maja 2014.
 32. Burka - wolny wybór czy przymus, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 19 maja 2014.
 33. Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, referat wygłoszony na lokalnej konferencji naukowej: Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, 21-22 listopada 2013.
 • Projekty badawcze
 • - projekt "Foresight Wrocław 2036/2056 - badanie metodą delficką 2.0"
 • - projekt „Chusta, burka, hidżab, nikab, czador jako element kulturowy stroju kobiety - tradycja i współczesność” Fundacja El-Karama
 • badania naukowe pt.: ,,Społeczna percepcja Jugendamtu”
 • - badania naukowe pt.: ,,Występowanie i zasięg mowy nienawiści i mowy wrogości wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej”
 • - badania naukowe pt.: ,,Ewaluacja oczekiwanych rezultatów i przebiegu studiów na kierunku administracja”
 •  
 • Nagrody i granty

Grant w ramach konkursu dla doktorantów i młodych naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącego realizacji zadania badawczego finansowanego w ramach działalności statutowej - działanie służące rozwojowi młodych naukowców nt.: "Spory wokół stroju muzułmanki – perspektywa prawnoporównawcza w wybranych krajach europejskich i muzułmańskich"numer projektu 0420/2431/17, okres realizacji: 1.07-31.12.2017. - Kierownik Projektu

 • I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2013/2014
 •  
 • I miejsce w konkursie na najlepszego Absolwenta kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2013/2014
 •  
 • laureatka IX edycji konkursu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”
Publikacje: 
 1. Hijab – muslim response to globalisation?, [w:] "Człowiek i Społeczeństwo" 2016, tom XLI, Poznań 2016. 

 2. Francuski zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych jako przykład europejskich ograniczeń prawnych w uzewnętrznianiu wyznania poprzez ubiór, [w:] "Colloquium" 2016, 1/2016, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2016. 

 3. Regulacje prawne dotyczące hidżabu we współczesnym Iranie, [w:] "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2015, Kobieta w prawie i polityce, t. 9, Wrocław 2015. 

 4. Fenomen kultury popularnej na Bliskim Wschodzie, [w:] "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2015, Kobieta w prawie i polityce, t. 9, Wrocław 2015. 

 5. Wolność uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne", t. 17, Wrocław 2015. 

 6. Dżizja – muzułmański podatek pobierany od innowierców. Zarys tematyki, [w:] "Acta Erasmiana" 2015, Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną, t. 10, Wrocław 2015.

 7. Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki, [w:] "Acta Erasmiana" 2015, Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną, t. 10, Wrocław 2015 (wspolnie z K. Sadowa).

 8. Podstawy ideologiczne islamu – filary wiary. Zarys tematyki, [w:] "Acta Erasmiana" 2015, Varia II, t. 9, Wrocław 2015 (wspólnie z K. Sadowa).

 9. Strój muzułmanek we Francji a wpływ islamu, [w:] "Acta Erasmiana" 2015, Wiara, polityka i religia, t. 8, Wrocław 2015.

 10. Mowa nienawiści i mowa wrogości – poziom, kierunki, środki językowe. Publikacja wyników badań dotyczących występowania i ewentualnego zasięgu mowy nienawiści i mowy wrogości wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej, [w:] Antropologia mediacji, M. Tabernacka (red.), Wrocław 2015 (wspólnie z B. Zyzda).

 11. Politycznie poprawne mity islamu według Roberta Spencera, [w:] "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2014, Rozprawa o metodzie prawa i polityki, t. 8, Wrocław 2014.

 12. Źródła prawa muzułmańskiego wobec stroju kobiety muzułmanki, [w:] "Acta Erasmiana" 2014, Z badań nad prawem i administracją, t. 7, Wrocław 2014.

 13. Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, [w:] Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, J. Korczak (red.), Wrocław 2013.