Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agnieszka Sobieska

Kontakt: 

pokój 307 A

Email:
agnieszka.sobieska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze
W pracy naukowej skupiam się na zagadnieniach związanych z prawem muzułmańskim. Moje zainteresowania badawcze ukierunkowane są na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczące uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór oraz na regulacje prawne dotyczące stroju muzułmanki w muzułmańskich krajach arabskich (Egipt, Arabia Saudyjska, Sudan), muzułmańskich krajach niearabskich (Iran, Indonezja, Afganistan i Turcja) oraz krajach Europy Zachodniej. 

Granty/projekty międzynarodowe:

 • Asystentka Projektu (Project Assistant) w międzynarodowym grancie naukowym w ramach programu Komisji Europejskiej JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018  (HORYZONT 2020) – project badawczy “Best Practice Tools assisting with the of mediated agreements in the EU and specifically in Poland, Spain, Italy, Germany and a Model for incorporating meditation into child abduction proceedings – AMICABLE”(nr projektu: 3106/2228/19; okres realizacji: 1.03.2019 - 30.06.2021)
 • Udział w międzynarodowym grancie badawczym finansowanym ze środków NORDIC SUMMER UNIVERSITY – projekt badawczy "Women and the social gap. How the social, cultural and economic position of women can affect the emerging or closing of the social gap" (okres realizacji: 2020 r.) 

Granty/projekty krajowe:

 • Kierownik Projektu w grancie badawczym w ramach konkursu dla doktorantów i młodych naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącego realizacji zadania badawczego nt.: „Analiza prawna europejskich regulacji prawnych dotyczących uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór” (nr projektu: 0420/2777/18; okres realizacji: 1.11.2018 - 30.06.2019)
 • Kierownik Projektu w grancie badawczym w ramach konkursu dla doktorantów i młodych naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącego realizacji zadania badawczego nt.: „Spory wokół stroju muzułmanki – perspektywa prawnoporównawcza w wybranych krajach europejskich i muzułmańskich” (nr projektu: 0420/2431/17; okres realizacji: 1.07.2017 - 31.12.2017)
 • Kierownik Projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, edycja IX(okres realizacji: marzec-lipiec 2015 r.)
 • Udział w projekcie badawczym: „Występowanie i zasięg mowy nienawiści i mowy wrogości wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej” (opiekun naukowy projektu: dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr); 2014 r.
 • Udział w projekcie badawczym: „Społeczna percepcja Jugendamtu” (opiekun naukowy projektu: dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr); 2015 r.
 • Udział w projekcie badawczym: „Ewaluacja oczekiwanych rezultatów i przebiegu studiów na kierunku Administracja” (opiekun naukowy projektu: dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr); 2015 r.
 • Udział w projekcie badawczym Fundacji El-Karama nt.: „Chusta, burka, hidżab, nikab, czador jako element kulturowy stroju kobiety - tradycja i współczesność” (opiekun naukowy projektu: dr Magdalena el Ghamari, Collegium Civitas w Warszawie); 2017 r.

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

 • zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Acta Erasmiana (w latach 2016-2019)
 • członek Redakcji czasopisma naukowego Oriental Law Review
 • redaktor tematyczny czasopisma naukowego MENA Policy Papers 

Udział w studenckich organizacjach naukowych:

 • Przewodnicząca Międzywydziałowego Studenckiego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu (w latach 2013-2017) - obecnie Członek Honorowy
 • Przewodnicząca Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA (w latach 2013-2017) - obecnie Członek Honorowy

Udział w organizacjach naukowych:

 • członek Pracowni Badań Praw Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego - od początku jej powstania w 2013 r.
 • członek międzynarodowej organizacji badawczej NORDIC SUMMER UNIVERISTY (skandynawska instytucja akademicka finansowana przez Nordycką Radę Ministrów, organizująca od 70 lat sympozja w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych dla naukowców z regionów nordyckich i bałtyckich)

Organizacja międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych:

 1. członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej „AMICABLE. Polish National Seminar”, która odbyła się online w dniach 18-19 marca 2021 r.
 2. członek komitetu organizacyjnego z funkcją lokalnego Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „NORDIC SUMMER UNIVERISTY. Winter Symposium 2020”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 6-8 marca 2020 r.
 3. członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 13-15 listopada 2018 r.   
 4. członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Prawo w pytaniach i odpowiedziach”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 30 maja 2017 r.
 5. członek komitetu organizacyjnego z funkcją lokalnego Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „NORDIC SUMMER UNIVERISTY. Winter Symposium 2017 - International relations and human rights”, która odbyła się WPAiE UWr w dniach 24-26 lutego 2017 r.
 6. członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów - Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 20-22 października 2016 r.
 7. członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Doświadczenie i Akceptacja”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 23 czerwca 2016 r.
 8. członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Human rights - contemporary threats and challenges”, która odbyła się WPAiE UWr w dniach 30-31 maja 2016 r.
 9. członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 16-17 października 2015 r.
 10. członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Europejska współpraca terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 29 maja 2015 r. 
 11. członek komitetu organizacyjnego z funkcją Sekretarza ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „HONORABILIUS VIVERENT. Przyzwoitość - standard relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 26 listopada 2014 r.
 12. członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 12-13 września 2014 r. 
 13. członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 23 maja 2014 r. 
 14. członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Dziecko wobec mediacji”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 10 maja 2013 r.
 15. członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Metropolizacja: realne problemy – potencjalne rozwiązania”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 19-20 kwietnia 2013 r.

Czynny udział w konferencjach i spotkaniach naukowych:
a. międzynarodowych konferencjach zagranicznych i krajowych:
 

 1. Law as a tool for changing the traditions and customs of Muslim women, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies. Impact on Human Rights and Governance. Special focus: The Elite-People Gap. Trace: Women and the social gap. How the social, cultural, and economic position of women can affect the emerging or closing of the social gap, Zoom, 2 sierpnia 2020 r.
 2. The European ban on covering the face in public - an effective tool to protect public safety and order, or an excuse for greater interference in the private lives of residents?, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Summer Symposium. Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies. Impact on Human Rights and Governance. Special focus: Security and Democracy, Roosta, Estonia, 28 lipca-4 sierpnia 2019 r.
 3. “Where democracy is not working in a proper way, there rights of women are respected less” - are these Shirin Ebadi words still valid?, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Winter Symposium. Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies. Impact on Human Rights and Governance. Special focus: Populism and Democracy, Kopenhaga, Dania, 31 lutego-5 marca 2018 r. 
 4. Czynniki ograniczające dostęp do edukacji w islamie. Wybrane przykłady, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: I International Interdisciplinary Conference. Orient Far and Near, Uniwersytet Wrocławski, 20 grudnia 2017 r.
 5. Legal regulations concerning of Muslim clothing in public schools, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Summer Symposium. International Relations and Human Rights. Special focus: Human rights and Education, Saulkrasti, Latvia, 26 lipca-2 sierpnia 2017 r.  
 6. Hijab vs. Globalisation - symbol of isolation or integration?, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: The Mosaic of the Contemporary Arab World, Uniwersytet Jagieloński, 26-27 maja 2017 r.
 7. Casus: burkini ban, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Winter Symposium, International Relations and Human Rights. Special focus: The citizens of humanity: membership and human rights of diasporas, Uniwersytet Wrocławski, 24-26 lutego 2017 r.  
 8. The Hijab in Iran - legal regulations, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY, International relations and human rights. Special focus: Understanding the global human rights regime, Orivesi, Finland, 24-31 lipca 2016 r.
 9. Strój współczesnych Iranek - między paragrafem a rzeczywistością, referat wygłoszony na międzynarodowym seminarium naukowym: Doświadczenie i Akceptacja, Uniwersytet Wrocławski, 23 czerwca 2016 r.
 10. Legal regulations concerning hijab in Iran - between theory and practice, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Human rights - contemporary threats and challenges, Uniwersytet Wrocławski, 30-31 maja 2016 r.
 11. Prawne regulacje dotyczące hidżabu we współczesnym Iranie - teoria a praktyka, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: III Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 18-20 maja 2016 r.
 12. Czy istnieje możliwość wykorzystania mediacji w sporach o podłożu religijnym?, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe, Uniwersytet Wrocławski, 16-17 października 2015 r. 
 13. Ograniczenia w uzewnętrznianiu wyznania poprzez ubiór - europejskie regulacje prawne dotyczące stroju muzułmanki, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy. Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 17-20 czerwca 2015 r.
 14. Wpływ prawno-społecznych przemian na zwyczajowy strój muzułmanek w krajach Bliskiego Wschodu, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Is there a new Middle East? Reshaping of the geopolitical situation in the region, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 27-28 marca 2015 r.
 15. Restrictions in externalizing religion through clothing style. Comparison of european law regulations, regarding muslim women clothing, poster zaprezentowany na międzynarodowej konferencji naukowej: Women in Culture, Uniwersytet Gdański, 6-7 marca 2015 r.
 16. Uzewnętrznianie wyznania poprzez ubiór w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka - współczesne problemy na świecie, Uniwersytet Wrocławski, 12-13 listopada 2014 r.
 17. Mowa nienawiści, mowa wrogości. Wyniki badań prowadzonych wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja, Uniwersytet Wrocławski, 23 maja 2014 r.

b. ogólnopolskich konferencjach:
 

 1. Prawa człowieka w rzeczywistości Islamskiej Republiki Iranu, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Punkty zapalne - obszary naruszeń praw człowieka w XXI wieku, Uniwersytet Wrocławski, 27 września 2018 r.
 2. Prawno-społeczne aspekty nauczania w świecie islamu. Wybrane przykłady, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Talenty 2017, Uniwersytet Wrocławski, 24-26 listopada 2017 r.
 3. Muslim women and European law, poster zaprezentowany na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Prawo w pytaniach i odpowiedziach, Uniwersytet Wrocławski, 30 maja 2017 r. 
 4. Burkini - muzułmańska odpowiedź na globalizację?,  referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem, Uniwersytet Warszawski, 22-24 maja 2017 r.
 5. Chusta, burka, hidżab, nikab, czador jako element kulturowy stroju kobiety - tradycja i współczesność, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej, Centrum Wielokulturowe w Warszawie, 31 stycznia 2017 r. 
 6. Wpływ stroju muzułmańskiego na dostęp do europejskiego rynku pracy, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Państwo – Kościół – Wartości, Uniwersytet Wrocławski, 19 grudnia 2016 r.
 7. Regulacje prawne dotyczące obecności stroju muzułmańskiego w placówkach edukacyjnych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Talenty 2016, Uniwersytet Wrocławski, 25-26 listopada 2016 r.
 8. Obecność stroju jako symbolu przynależności religijnej w placówkach edukacyjnych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Talenty 2015, Uniwersytet Wrocławski, 27-29 listopada 2015 r.
 9. Hidżab – muzułmańska odpowiedź na globalizację?, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 13-14 listopada 2015 r. 
 10. Muzułmanka przed sądem to połowa mężczyzny? Niesprawiedliwość prawa szariatu w stosunku do kobiet, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Prawo między sprawiedliwością a siłą, Kudowa Zdrój, 28-29 maja 2015 r.
 11. Kobieta w hidżabie, czyli strój muzułmanki jako wyznacznik współczesnych przemian, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: XI Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Naukowców. Kobieta w społeczeństwie, kulturze i sztuce od starożytności do współczesności, Uniwersytet Wrocławski, 7-8 maja 2015 r.
 12. Wpływ ograniczania praw emigrantów z krajów muzułmańskich na rozwój gospodarczy, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Państwo a gospodarka na przestrzeni dziejów, Uniwersytet Wrocławski, 17-18 kwietnia 2015 r.
 13. Skrajne oblicza islamu w Indonezji. Konserwatywne terytorium Aceh a matriarchalne społeczeństwo Minangkabau, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Asiam Explorare. Azja w badaniach studentów i młodych naukowców, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16-17 kwietnia 2015 r.
 14. Nierówne prawa kobiet i mężczyzn na przykładzie Arabii Saudyjskiej, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej: Talenty 2014, Uniwersytet Wrocławski, 28-30 listopada 2014 r.
 15. Wpływ islamu na strój kobiety muzułmanki we Francji, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną, Uniwersytet Wrocławski, 2 czerwca 2014 r.
 16. Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Województwo, region, regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, 21-22 listopada 2013 r. 

c. w ramach cyklicznych spotkań:
 

 1. Prawo współczesnego Iranu - teoria a praktyka, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 29 marca 2017 r.
 2. Pod czarnym czadorem, czyli prawdy i mity o współczesnych Irankach, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 18 listopada 2015 r.
 3. Islam egzotyczny, czyli muzułmanie w Indonezji, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 27 maja 2015 r.
 4. Prawne regulacje dotyczące stroju muzułmanki w Unii Europejskiej, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 13 stycznia 2015 r.
 5. Burka - wolny wybór czy przymus, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 19 maja 2014 r.
 6. Sytuacja kobiety w Iranie, wykład dla grupy 300 uczniów z wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnmych organizowany przez Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu w ramach cyklu wykładów „ISKRA w szkole. Jednostka w systemie społecznym” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego, 8 marca 2017 r.
 7. Występowanie i zasięg mowy nienawiści i mowy wrogości wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej, wykład organizowany przez Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu w ramach cyklu wykładów „ISKRA w szkole. Jednostka w systemie społecznym” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego, 24 listopada 2016 r. 

d. w ramach spotkań popularyzujących naukę:
 

 1. Kobiety w Iranie – audycja radiowa w cyklu Pogaduchy w dobrym tonie, na zaproszenie Radia Rodzina – 24.10.2016 r.
 2. Współczesne Iranki, czyli o ich prawach, pozycji i niuansach kulturowych – audycja radiowa na zaproszenie Akademickiego Radia LUZ – 16.06.2016 r.