Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Agnieszka Sobieska

Kontakt: 

pokój 307 A

Email:
agnieszka.sobieska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze
W pracy naukowej skupiam się na zagadnieniach związanych z prawem muzułmańskim. Moje zainteresowania badawcze ukierunkowane są na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczące uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór oraz na regulacje prawne dotyczące stroju muzułmanki w muzułmańskich krajach arabskich (Egipt, Arabia Saudyjska, Sudan), muzułmańskich krajach niearabskich (Iran, Indonezja, Afganistan i Turcja) oraz krajach Europy Zachodniej. 

Projekty badawcze/granty    

 • "Best Practice Tools assisting with the  of mediated agreements in the EU and specifically in Poland, Spain, Italy, Germany and a Model for incorporating meditation into child abduction proceedings - AMICABLE" (HORYZONT 2020); okres realizacji: 1.03.2019 - 1.03.2021, Project Assistant​
 • "Women and the social gap. How the social, cultural and economic position of women can affect the emerging or closing of the social gap" (udział w międzynarodowym grancie badawczym finansowanym przez NORDIC SUMMER UNIVERSITY), okres realizacji: 2020 r.
 • "Analiza prawna europejskich regulacji prawnych dotyczących uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór" (grant w ramach konkursu dla doktorantów i młodych naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącego realizacji zadania badawczego finansowanego w ramach działalności statutowej - działanie służące rozwojowi młodych naukowców)numer projektu 0420/2777/18, okres realizacji: 1.11.2018 - 30.09.2019, Kierownik Projektu
 • "Spory wokół stroju muzułmanki – perspektywa prawnoporównawcza w wybranych krajach europejskich i muzułmańskich" (grant w ramach konkursu dla doktorantów i młodych naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącego realizacji zadania badawczego finansowanego w ramach działalności statutowej - działanie służące rozwojowi młodych naukowców), numer projektu 0420/2431/17, okres realizacji: 1.07-31.12.2017, Kierownik Projektu
 •  "Foresight Wrocław 2036/2056 -  metodą delficką 2.0"
 • projekt „Chusta, burka, hidżab, nikab, czador jako element kulturowy stroju kobiety - tradycja i współczesność” Fundacja El-Karama
 • badania naukowe pt.: ,,Społeczna percepcja Jugendamtu”
 • badania naukowe pt.: ,,Występowanie i zasięg mowy nienawiści i mowy wrogości wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej”
 • badania naukowe pt.: ,,Ewaluacja oczekiwanych rezultatów i przebiegu studiów na kierunku administracja”

Udział w redakcjach czasopism
- członek Pracowni Badań Praw Orientalnych
- zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Acta Erasmiana
członek Redakcji czasopisma naukowego Oriental Law Review 
czasopisma naukowego MENA Policy Papers
- Przewodnicząca Międzywydziałowego Studenckiego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu w latach 2013-2017 - obecnie Członek Honorowy
- Przewodnicząca Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA w latach 2013-2017 - obecnie Członek Honorowy

Komitety organizacyjne konferencji naukowych
- członek komitetu organizacyjnego z funkcją lokalnego Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej NORDIC SUMMER UNIVERISTY. Winter Symposium 2020, która odbędzie się na WPAiE UWr w dniach 6-8 marca 2020
- członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Prawo w pytaniach i odpowiedziach", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 30 maja 2017
- członek komitetu organizacyjnego z funkcją lokalnego Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej "NORDIC SUMMER UNIVERISTY. Winter Symposium 2017- International relations and human rights", która odbyła się WPAiE dniach 24-26 lutego 2017
- członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów - Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 20-22 października 2016
- członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Doświadczenie i Akceptacja", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 23 czerwca 2016
- członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Human rights - contemporary threats and challenges"która odbyła się WPAiE dniach 30-31 maja 2016
- członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 16-17 października 2015
- członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Europejska współpraca terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 29 maja 2015 r. http://euwt.prawo.uni.wroc.pl/
- członek komitetu organizacyjnego z funkcją Sekretarza konferencji naukowej pt.: „HONORABILIUS VIVERENT. Przyzwoitość - standard relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 26 listopada 2014 r.
- członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: ,,Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 12-13 września 2014 r. http://www.zagospodarowanieprzestrzenne.prawo.uni.wroc.pl/
- członek komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt.: ,,Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 23 maja 2014 r. http://mediacje.prawo.uni.wroc.pl/
- członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt.: ,,Dziecko wobec mediacji”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 10 maja 2013 r.
- członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: ,,Metropolizacja: realne problemy – potencjalne rozwiązania”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 19-20 kwietnia 2013 r.

Czynny udział w konferencjach naukowych

 1. Law as a tool for changing the traditions and customs of Muslim women, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies. Impact on Human Rights and Governance. Special focus: The Elite-People Gap. Trace: Women and the social gap. How the social, cultural and economic position of women can affect the emerging or closing of the social gap, 2 sierpnia 2020.
 2. The European ban on covering the face in public - an effective tool to protect public safety and order or an excuse for greater interference in the private lives of ?,  referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies. Impact on Human Rights and Governance. Special focus: Security and Democracy, Roosta, Estonia,  28 lipca-4 sierpnia 2019.  
 3. Prawa człowieka w rzeczywistości Islamskiej Republiki Iranu, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Punkty zapalne: obszary naruszeń praw człowieka w XXI wieku, Uniwersytet Wrocławski, 27 września 2018.
 4. Where democracy is not working in a proper way, there rights of women are respected less” - are these Shirin Ebadi words still valid?,  referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies. Impact on Human Rights and Governance. Special focus: Populism and Democracy, Kopenhaga, Dania, 31 -5 2018.  
 5. Czynniki ograniczające dostęp do edukacji w islamie. przykłady,  referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: I International Interdisciplinary Conference ‘Orient Far and Near’, Uniwersytet Wrocławski, 20 2017.
 6. Prawno-społeczne aspekty nauczania w świecie islamu. Wybrane przykłady, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Talenty 2017, Uniwersytet Wrocławski, 24-26 listopada 2017.
 7. Legal regulations concerning of Muslim clothing in public schools, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. Summer Symposium 2017. International Relations and Human Rights. Special focus: Human rights and Education, Saulkrasti, Latvia, 26 lipca-2 sierpnia 2017.  
 8. Muslim women and European law, poster zaprezentowany na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Prawo w pytaniach i odpowiedziach, Uniwersytet Wrocławski, 30 maja 2017. 
 9. Hijab vs. - symbol of isolation or integration?,  referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: The Mosaic of the Contemporary Arab World, Uniwersytet Jagieloński, 26-27  2017.
 10. Burkini - muzułmańska odpowiedź na globalizację?,  referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem, Uniwersytet Warszawski, 22-24 maja 2017.
 11. Prawo współczesnego Iranu - teoria a praktyka, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 29 marca 2017.
 12. Sytuacja kobiety w Iranie – wykład dla uczniów kilku wrocławskich szkół gimnazjalnych i licealnych organizowany na zaproszenie Zespołu Szkół Urszulańskich we Wrocławiu w ramach cyklu wykładów „ISKRA w szkole. Jednostka w systemie społecznym” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego, 8 marca 2017.
 13. Casus ,  wygłoszony międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY. International Relations and Human Rights. Special focus: The citizens of humanity: membership and human rights of diasporas,
  Uniwersytet Wrocławski, 24-26 2017.  
 14. Chusta, burka, hidżab, nikab, czador jako element kulturowy stroju kobiety - tradycja i współczesność, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej, Centrum Wielokulturowe w Warszawie, 31 stycznia 2017. 
 15. Wpływ stroju muzułmańskiego na dostęp do europejskiego rynku pracy, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Państwo – Kościół – Wartości, Uniwersytet Wrocławski, 19 grudnia 2016.
 16. Regulacje prawne dotyczące obecności stroju muzułmańskiego w placówkach edukacyjnych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Talenty 2016, Uniwersytet Wrocławski, 25-26 listopada 2016.
 17. The Hijab in Iran - legal regulations, wygłoszony międzynarodowej konferencji naukowej: NORDIC SUMMER UNIVERSITY, International relations and human , Special focus: Understanding the global human rights regime, Orivesi, Finland, 24-31 2016. 
 18. Strój współczesnych Iranek - między paragrafem a rzeczywistością, referat wygłoszony na międzynarodowym seminarium naukowym: Doświadczenie i Akceptacja, Uniwersytet Wrocławski, 23 czerwca 2016.
 19. Legal regulations concerning hijab in Iran - between theory and practice, wygłoszony międzynarodowych : Human rights - contemporary threats and challenges, Uniwersytet Wrocławski, 30-31 2016.
 20. Prawne regulacje dotyczące hidżabu we współczesnym Iranie - teoria a praktyka, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: III Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 18-20 maja 2016.
 21. Obecność stroju jako symbolu przynależności religijnej w placówkach edukacyjnych, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej: Talenty 2015, Uniwersytet Wrocławski, 27-29 listopada 2015.
 22. Pod czarnym czadorem, czyli prawdy i mity o współczesnych Irankach, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 18 listopada 2015.
 23. Hidżab – muzułmańska odpowiedź na globalizację?, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 13-14 listopada 2015. 
 24. Czy istnieje możliwość wykorzystania mediacji w sporach o podłożu religijnym?, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe, Uniwersytet Wrocławski, 16-17 października 2015. 
 25. Ograniczenia w uzewnętrznianiu wyznania poprzez ubiór - europejskie regulacje prawne dotyczące stroju muzułmanki, referat wygłoszony na IV Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym: Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 17-20 czerwca 2015.
 26. Muzułmanka przed sądem to połowa mężczyzny? Niesprawiedliwość prawa szariatu w stosunku do kobiet, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Prawo między sprawiedliwością a siłą, Kudowa Zdrój, 28-29 maja 2015.
 27. Islam egzotyczny, czyli muzułmanie w Indonezji, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 27 maja 2015.
 28. Kobieta w hidżabie, czyli strój muzułmanki jako wyznacznik współczesnych przemian, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: XI Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Naukowców Kobieta w społeczeństwie, kulturze i sztuce od starożytności do współczesności, Uniwersytet Wrocławski, 7-8 maja 2015.
 29. Wpływ ograniczania praw emigrantów z krajów muzułmańskich na rozwój gospodarczy, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Państwo a gospodarka na przestrzeni dziejów, Uniwersytet Wrocławski, 17-18 kwietnia 2015.
 30. Skrajne oblicza islamu w Indonezji. Konserwatywne terytorium Aceh a matriarchalne społeczeństwo Minangkabau, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Asiam Explorare: Azja w badaniach studentów i młodych naukowców, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16-17 kwietnia 2015.
 31. Wpływ prawno-społecznych przemian na zwyczajowy strój muzułmanek w krajach Bliskiego Wschodu, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Is there a new Middle East? Reshaping of the geopolitical situation in the region, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,  27-28 marca 2015.
 32. Restrictions in externalizing religion through clothing style. A comparison of European , regarding Muslim women’s clothing, międzynarodowa naukowa: Women in Culture, Uniwersytet Gdański, 6-7 2015.
 33. Prawne regulacje dotyczące stroju muzułmanki w Unii Europejskiej, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 13 stycznia 2015.
 34. Nierówne prawa kobiet i mężczyzn na przykładzie Arabii Saudyjskiej, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej: Talenty 2014, Uniwersytet Wrocławski, 28-30 listopada 2014.
 35. Uzewnętrznianie wyznania poprzez ubiór w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka - współczesne problemy na świecie, Uniwersytet Wrocławski, 12-13 listopada 2014.
 36. Wpływ islamu na strój kobiety muzułmanki we Francji, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną, Uniwersytet Wrocławski, 2 czerwca 2014.
 37. Mowa nienawiści, mowa wrogości. Wyniki badań prowadzonych wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Porozumienie ponad podziałami. , Uniwersytet Wrocławski, 23 2014.
 38. Burka - wolny wybór czy przymus, referat wygłoszony w ramach cyklu wykładów: Orient daleki i bliski, Uniwersytet Wrocławski, 19 maja 2014.
 39. Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, referat wygłoszony na lokalnej konferencji naukowej: Województwo – region – regionalizacja. 15 . II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, 21-22 listopada 2013.
 • I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2013/2014
 • I miejsce w konkursie na najlepszego Absolwenta kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2013/2014
 • laureatka IX edycji konkursu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”