mgr Jakub Radwan

Doktorant

Kontakt: 
Email:
jakub [dot] radwan [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje poza okresem zajęć dydaktycznych: zapraszam do kontaktu poprzez e-mail.