mgr Tomasz Witkowski

Doktorant

Kontakt: 

Preferowany kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Telefon:
71 375 23 19
Email:
tomasz [dot] witkowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 
Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania badawcze skupiają się w zakresie zagadnień związanych z prawem celnym oraz podatkiem akcyzowym. Ponadto interesuje mnie tematyka związana z prawem administracyjnym materialnym oraz procesowym, a także związana z kodeksem spółek handlowych.

 

Na co dzień prawnik oraz członek zarządu w spółkach prawa handlowego.