mgr Paweł Zagiczek

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
pawel [dot] zagiczek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/17

czwartki, godz. 16:00 - 17:00

piątki, godz. 16:00 - 17:00

 

 

 

Działalność naukowa: 

Magister prawa, licencjat historii. Aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

Autor pracy magisterskiej p.t. "Prawo do obrony jako okoliczność wyłączająca przestępność niektórych typów czynów zabronionych", napisanej pod kierunkiem prof. Jacka Giezka.

Były prezes Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii i wiceprezes Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Uczestnik i organizator szeregu konferencji naukowych.

W swoich zainteresowaniach naukowych na gruncie prawa karnego materialnego koncentruje się na nauce o przestępstwie, w szczególności w zakresie okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw gospodarczych. Interesuje się również procesem karnym, szczególnie w dziedzinie zasad procesowych dotyczących uprawnień jego uczestników, a także prawa dowodowego. Nie pozostaje również obojętny na inne dziedziny prawa.

Sportowiec, maratończyk.

 

Publikacje: 
  1. Granice dowodowej aktywności adwokata - pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w znowelizowanym procesie karnym (w:) Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015; współautor: Konrad Lipiński.
  2. Problematyka zgody dysponenta dobra prawnego w kontekście przestępstwa narażenia na zarażenie wirusem HIV (art. 161 KK) (w:) Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, red. P. Góralski, Warszawa 2016;
  3. Konferencja „Kodeks etyki adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna”, Wrocław, 22 kwietnia 2016 r. (w:) Palestra, 9/2016; współautor: Konrad Lipiński.