mgr Grzegorz Zalizowski

Doktorant

Kontakt: 

Preferowaną formą kontaktu jest kontakt drogą mailową.

 

Email:
grzegorz [dot] zalizowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

15.10.2016r. g. 8:45-9:45

22.10.2016r. g. 10:30-11:30

13.11.2016r. g. 13:10-14:10

27.11.2016r. g. 10:20-11:20

06.12.2016r. g. 18:30-19:30

11.12.2016r. g. 16:00-18:00

03.01.2017r. g. 18:30-19:30

08.01.2017r. g. 15:30-17:30

22.01.2017r. g. 10:00-11:15

24.01.2017r. g. 19:10-20:10

29.01.2017r. g. 11:20-12:20

31.01.2017r. g. 18:00-19:00

pok. 519 A

 

Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się głównie w zakresie problematyki związanej ze środkami zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym,  kontrolą sprawowaną przez sądy administracyjne, środkami zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym . Ponadto interesuje mnie problematyka związana z prawem cywilnym ( zarówno materialnym, jak też procesowym) oraz z prawem gospodarczym ( prawem spółek handlowych, prawem upadłościowym i naprawczym).

W życiu zawodowym jestem prawnikiem w kancelarii adwokackiej.