Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Grzegorz Zalizowski

Kontakt: 

Preferowaną formą kontaktu jest kontakt drogą mailową.

 

Email:
grzegorz [dot] zalizowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

09.03.2018r.   14:10-15:10
11.03.2018r.   12:10-13:10
23.03.2018r.   14:10-15:10
06.04.2018r.   14:10-15:10
12.04.2018r.   10:00 - 11:00
14.04.2018r.   12:10-13:10
25.04.2018r.   17:00-18:00
28.04.2018r.   12:10-13:10
19.05.2018r.   9:20 - 10:20
30.05.2018r.   17:00-18:00
pok. 519 A

 

Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się głównie w zakresie problematyki związanej ze środkami zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym,  kontrolą sprawowaną przez sądy administracyjne, środkami zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym . Ponadto interesuje mnie problematyka związana z prawem cywilnym ( zarówno materialnym, jak też procesowym) oraz z prawem gospodarczym (prawem spółek handlowych, prawem upadłościowym).