Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Grzegorz Zalizowski

Kontakt: 

Preferowaną formą kontaktu jest kontakt drogą mailową.

 

Email:
grzegorz [dot] zalizowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

pok. 519 A

 

Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się głównie w zakresie problematyki związanej ze środkami zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym,  kontrolą sprawowaną przez sądy administracyjne, środkami zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym . Ponadto interesuje mnie problematyka związana z prawem cywilnym ( zarówno materialnym, jak też procesowym) oraz z prawem gospodarczym (prawem spółek handlowych, prawem upadłościowym).