mgr Ewa Niemiec

Doktorant

Email:
ewa [dot] niemiec [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/17:

Wtorek 11.30 - 12.30

Środa 8.30 - 9.30 (od 4.01.2017)

 

pokój 301A