Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Przemysław Mazurek

Kontakt: 

509 budynek A, ul Uniwersytecka 22/26

 

 

Email:
przemyslaw [dot] mazurek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji w roku akademickim 2017/2018:

w czwartek od 13.30 do 14.30

Terminy mogą ulec zmianie, proszę o śledzenie informacji w zakładce Ogłoszenia

Zachęcam też do kontaktu mailowego

Działalność naukowa: 

W swojej działalności naukowej prowadzę badania w trzech głównych obszarach naukowych. Pola tych badań są na tyle obszerne, że skupię się na najważniejszych z nich.

Obszar badań naukowych bioetyki.

Zajmuję się problematyką prawnej dopuszczalności terminacji ciąży. Poruszam zagadnienia konstytucyjnych przesłanek prawa do życia oraz ochrony godności człowieka. Jestem zainteresowany także prawną dopuszczalnością oraz zakresem ochrony embrionu ludzkiego w procedurze medycznej 'in vitro'.

Obszar badań naukowych prawa spadkowego.

Podejmuję tematykę konstytucyjnej gwarancji dziedziczenia. Szczególną uwagę zwraca na rolę i zadania kuratora spadku nieobjętego. Jest to rzadko poruszany temat i posiada ubogą literaturę w tym przedmiocie.

Obszar badań naukowych współzależności prawa i religii.

Jestem doktorantem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zmagam się zatem z tematyką z pogranicza prawa i Kościoła. Poruszam kwestie związane z korelacją tych dwóch instytucji, atakże ich wzajemnym przenikaniem się i wpływem na kształtowanie stosunków prawa społecznego i etyki moralnej. W kręgu moich szczególnych zainteresowań leżą problemy związane z tematykę kościelnych instytucji prawnych oraz konstytucyjnej autonomii Kościołów i związków wyznaniowych. Gwarancja znajduje swój wyraz m. in. w prawie wypisania i należenia do danego związku wyznaniowego, a w Kościele katolickim akcie apostazji.