mgr Małgorzata Januszewska

Doktorant

Kontakt: 

Pokój 102a, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Email:
malgorzata [dot] januszewska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji będą podawane na bieżąco.

28.03.2017 - 17:30 - 18:30

30.03.2017 - 18:30 - 19:30

5.04.2017 - 15:10 - 16:10

7.04.2017 - 15:00 - 16:00

10.04.2017 - 15:00 - 16:00

11.04.2017 - 15:30 - 16:30

21.04.2017 - 15:00 - 16:00

22.04.2017 - 11:00 - 12:00

24.04.2017 - 16:00 - 17:00

25.04.2017 - 17:30 - 18:30

8.05.2017 - 16:00 - 17:00

9.05.2017 - 17:20 - 18:20

18.05.2017 - 15:00 - 16:00

19.05.2017 - 15:00 - 16:00

 

Publikacje: 

Januszewska M., Kryzys zadłużeniowy a sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011

Januszewska M., Actual problems of development of the national economy of Ukraine, Actual problems of Ukraine's economic system functioning, Lviv 2011

Januszewska M., Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa — remedium na bezrobocie wśród absolwentów, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012

Januszewska M., Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013

Januszewska M., Kurzajczyk M., Elektroniczne formy badania jakości oferty edukacyjnej na przykładzie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego [komunikat], Uniwersytet Trzeciej Generacji - stan i perspektywy rozwoju, Poznań 2013

Januszewska M., Analiza form zatrudnienia w Polsce, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014

Januszewska M., Ukrainian art market as an important part od the national economy, Actual problems of Ukraine’s economic system functioning, Lviv 2014

Januszewska M., Ocena szans i zagrożeń realizacji polityki kulturalnej w Polsce, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015

Januszewska M., Wpływ polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015