Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Dominik Kosobucki

Kontakt: 

pokój 508, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
253796 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019:

poniedziałek, godz. 16:00 - 17:00

24.03.2019 r. - godz. 10:00 - 11:00
14.04.2019 r. - godz. 09:30 - 10:30
27.04.2019 r. - godz. 11:15 - 12:15
28.04.2019 r. - godz. 17:45 - 18:45
01.06.2019 r. - godz. 13:00 - 14:00
08.06.2019 r. - godz. 09:30 - 10:30

 

Działalność naukowa: 
O sobie:

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. Problematyka skutkowości niesprawczych form popełnienia czynu zabronionego napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Giezka. Od 2017 r. doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego. 

Zainteresowania naukowe:

- zagadnienia nauki o przestępstwie, w szczególności etapy realizacji przestępstwa oraz formy współdziałania przestępnego
- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Działalność pozauczelniana:

aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

Stypendia naukowe:

- stypendium naukowe Rektora dla najlepszych studentów w latach 2014-2017
- stypendium naukowe Rektora dla najlepszych doktorantów: 2017/2018