Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Dominik Kosobucki

Kontakt: 

pokój 114, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 23 65
Email:
253796 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020:

poniedziałek, godz. 17:00 - 18:00

 

Działalność naukowa: 
O sobie:

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. Problematyka skutkowości niesprawczych form popełnienia czynu zabronionego napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Giezka. Od 2017 r. do 2019 r. doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego. Od 2019 r. doktorant w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. 

Działalność pozauczelniana:
aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

Stypendia naukowe:

- stypendium naukowe Rektora dla najlepszych studentów w latach 2014-2017
- stypendium naukowe Rektora dla najlepszych doktorantów: 2017/2018