Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Anna Maciąg

Email:
anna.maciag [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Informuję, że z powodu rocznego urlopu konsultacje w roku akademickim 2022/2023 nie będą prowadzone.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

 • samorząd terytorialny (w szczególności gminy); począwszy od ustroju (gmin, w tym i miast na prawach powiatu), przez materialne prawo administracyjne (w tym kwestie związane z prawem ochrony środowiska, oświatą, sportem), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących partycypacji społecznej, po kwestie proceduralne;
 • ochrona danych osobowych, w szczególności w działalności gmin.

Nagrody:

 1. III miejsce oraz nagroda publiczności za wystąpienie podczas XII Ogólnopolskich Warsztatów Doktoranckich z referatem pt. Dyrektywa zakazu powtórzeń a efektywność aktów prawa miejscowego (30.06-02.07.2019)
 2. wyróżnienie za pracę licencjacką w XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję "Samorządu Terytorialnego".

Wystąpienia podczas konferencji:

 1. Jakość administrowania w czasie epidemii COVID-19 na przykładzie stanowienia prawa powszechnie obowiązującego - Praktyka administrowania w dobie globalnego kryzysu. Wrocław, 24-02-2020 r.
 2. Podmioty administrujące (w) uczelni i ich przemodelowanie w świetle reformy szkolnictwa wyższego - XIV Konferencja Ogólnopolska Talenty 2019. Wrocław, 22-24.11.2019 r.
 3. Czynniki determinujące profesjonalizm w postępowaniu mediacyjnym - Profesjonalizm mediatora, prawnika i urzędnika w mediacjach. Wrocław, 11 października 2019 r.
 4. Dyrektywa zakazu powtórzeń a efektywność aktów prawa miejscowego - XII Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie pt. Problemy legislacji administracyjnej. Wola Kalinowska, 30 czerwca - 2 lipca 2019 r.
 5. O rozwoju kontroli z perspektywy rady gminy i radnych jako kontrolujących i kontrolowanych - XX Doroczna Konferencja Naukowa pt. Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej. Międzyzdroje, 20-22 maja 2019 r.
 6. (Nie)ważny Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego - Międzynarodowa Konferencja Prawo-Religia-Polityka. Wrocław, 26-27 kwietnia 2019 r.
 7. Sytuacja administracyjnoprawna muzułmanina w Polsce - Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Orient Daleki i Bliski. Wrocław, 14-15 grudnia 2018 r.
 8. Dopuszczalność wykorzystania faksu w postępowaniu administracyjnym - XIII Konferencja Ogólnopolska Talenty 2018. Wrocław, 23-25.11.2018 r.
 9. Organy Ochotniczej Straży Pożarnej - Konferencja Naukowa pn. Ochotnicze Straże Pożarne. Tradycja, Samorząd, Bezpieczeństwo. Wrocław, 11 czerwca 2018 r.
 10. Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w III RP w ujęciu administracyjnoprawnym - Międzynarodowa Konferencja Prawo-Religia-Polityka. Wrocław, 13-14 kwietnia 2018 r.
 11. Budżet obywatelski jako usankcjonowana szczególna forma konsultacji społecznych - analiza administracyjnoprawna - Konferencja pn. Obszary Rozwoju Administracji Publicznej. Wrocław, 23 stycznia 2018 r.
 12. Czy ograniczenia dla głosujących w ramach budżetów obywatelskich są zgodne z prawem? O zakresie podmiotowym - uczestnikach - konsultacji społecznych w związku z budżetem obywatelskim - XII Konferencja Ogólnopolska Talenty 2017. Wrocław, 24-26.11.2017 r.
 13. W prawie nie wszystkie chwyty dozwolone: Miłość jako determinanta regulacji prawnych w związku z instytucją wyłączenia - XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Talenty 2016. Wrocław, 25-26 listopada 2016 r.
 14. W prawie nie wszystkie chwyty dozwolone: Miłość jako determinanta regulacji prawnych w związku z instytucją wyłączenia - Ogólnopolska Konferencja Nauk o Człowieku: "W pierścieniu miłości". Wrocław, 11-13 marca 2016 r. (wystąpienie zostało nagrodzone nagrodą publiczności).
 15. Wady i zalety różnych form prawnych działalności studenckiej na UWr. Przypadek stowarzyszenia rejestrowego NZS UWr - X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Talenty 2015. Wrocław, 27-29 listopada 2015 r.
 16. Status organizacji pożytku publicznego na przykładzie stowarzyszenia NZS UWr - IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Talenty 2014. Wrocław, 28-30 listopada 2014 r.
 17. Czy referendum lokalne w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego przed upływem kadencji to efektywny instrument demokracji bezpośredniej? - II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych WPAiE UWr pn. "Województwo - Region - Regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej". Wrocław 21-22 listopada 2013 r.