Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Anna Maciąg

Kontakt: 

pokój 522, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
anna [dot] maciag [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w semestrze letnim 2018/19
w piątki: 11-13

Konsultacje nie odbywają w czasie dni/ godzin rektorskich/dziekańskich oraz przerw świątecznych.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

  • samorząd terytorialny (w szczególności gminy); począwszy od ustroju (gmin, w tym i miast na prawach powiatu), przez materialne prawo administracyjne (w tym kwestie związane z prawem ochrony środowiska, oświatą, sportem), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących partycypacji społecznej, po kwestie proceduralne;
  • ochrona danych osobowych, w szczególności w działalności gmin.

Nagrody:

  1. wyróżnienie za pracę licencjacką w XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję "Samorządu Terytorialnego".

Wystąpienia podczas konferencji:

  1. W prawie nie wszystkie chwyty dozwolone: Miłość jako determinanta regulacji prawnych w związku z instytucją wyłączenia - XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Talenty 2016. Wrocław, 25-26 listopada 2016 r.
  2. W prawie nie wszystkie chwyty dozwolone: Miłość jako determinanta regulacji prawnych w związku z instytucją wyłączenia - Ogólnopolska Konferencja Nauk o Człowieku: "W pierścieniu miłości". Wrocław, 11-13 marca 2016 r. (wystąpienie zostało nagrodzone nagrodą publiczności).
  3. Wady i zalety różnych form prawnych działalności studenckiej na UWr. Przypadek stowarzyszenia rejestrowego NZS UWr - X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Talenty 2015. Wrocław, 27-29 listopada 2015 r.
  4. Status organizacji pożytku publicznego na przykładzie stowarzyszenia NZS UWr - IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Talenty 2014. Wrocław, 28-30 listopada 2014 r.
  5. Czy referendum lokalne w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego przed upływem kadencji to efektywny instrument demokracji bezpośredniej? - II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych WPAiE UWr pn. "Województwo - Region - Regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej". Wrocław 21-22 listopada 2013 r.

Publikacje (wskazane poniżej).

Działalność pozauczelniana:

  • referentka w Kancelarii "Casus Iuris" Sp. j.