Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Marcin Stasz

Kontakt: 

pok. 502 bud. A, w trakcie konsultacji lub w innym, ustalonym wcześniej terminie
room 502 building A, during consultations or at another, previously agreed time

Telefon:
+48 71 375 22 13 - telefon stacjonarny, pokój 502A landline telephone, room 502A
Email:
marcin.stasz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację jestem zmuszony zawiesić konsultacje w formie tradycyjnej, aż do odwołania. Konsultacje będą odbywały się w formie zdalnej, w wyznaczonym czasie, przy użyciu usługi Microsoft Teams, a także w formie komunikacji mailowej.
To all who are concerned, due to current situation, I am forced to suspend office hours in traditional form until further notice. Office hours will be held throught Microsoft Teams and email communication in specified time.
Rok akademicki 2020/2021
Zdalne konsultacje dla studentów:

W lipcu oraz sierpniu zapraszam do ustalenia terminu konsultacji drogą mailową.
Academic year 2020/2021
Remote office hours for students.
In July and August, I invite you to schedule a consultation via e-mail contact.