Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Marcin Stasz

Kontakt: 

pok. 502 bud. A, w trakcie konsultacji lub w innym, ustalonym wcześniej terminie
room 502 building A, during consultations or at another, previously agreed time

Telefon:
+48 71 375 22 13 - telefon stacjonarny, pokój 502A landline telephone, room 502A
Email:
marcin.stasz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021
Poniedziałek, 15:30 - 16:30
Piątek, 9:00 - 10:00
Office hours during summer semester 2020/2021
Monday, 15:30 - 16:30
Friday, 9:00 - 10:00

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację jestem zmuszony zawiesić konsultacje w formie tradycyjnej, aż do odwołania. Konsultacje będą odbywały się w formie zdalnej, w wyznaczonym czasie, przy użyciu usługi Microsoft Teams, a także w formie komunikacji mailowej.
To all who are concerned, due to current situation, I am forced to suspend office hours in traditional form until further notice. Office hours will be held throught Microsoft Teams and email communication in specified time.