Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Marcin Stasz

Kontakt: 

pok. 502 bud. A, w trakcie konsultacji lub w innym, ustalonym wcześniej terminie
room 502 building A, during consultations or at another, previously agreed time

Phone:
+48 71 375 22 13 - telefon stacjonarny, pokój 502A landline telephone, room 502A
Email:
marcin.stasz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację jestem zmuszony zawiesić konsultacje w formie tradycyjnej, aż do odwołania. Konsultacje będą odbywały się w formie zdalnej, w wyznaczonym czasie, przy użyciu usługi Microsoft Teams, a także w formie komunikacji mailowej.
To all who are concerned, due to current situation, I am forced to suspend office hours in traditional form until further notice. Office hours will be held throught Microsoft Teams and email communication in specified time.
Semestr letni, rok akademicki 2020/2021
Zdalne konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

14/03/2021, Niedziela, 11:30 - 12:30
11/04/2021, Niedziela, 11:30 - 12:30
25/04/2021, Niedziela, 11:30 - 12:30
16/05/2021, Niedziela, 11:30 - 12:30
22/05/2021, Sobota, 10:00 - 11:00
06/06/2021, Niedziela, 10:00 - 11:00
Office hours in summer (spring) semester of 2020/2021:
14/03/2021, Sunday, 11:30 - 12:30
11/04/2021, Sunday, 11:30 - 12:30
25/04/2021, Sunday, 11:30 - 12:30
16/05/2021, Sunday, 11:30 - 12:30
22/05/2021, Saturday, 10:00 - 11:00
06/06/2021, Sunday, 10:00 - 11:00
Jednorazowa zmiana terminu konsultacji. Konsultacje dnia 16/05/2021 odbędą się dnia 15/05/2021 od godziny 15:00 do 16:00.