Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Przemysław Charzewski

Kontakt: 

Pokój 502 A 

Telefon:
71 375 22 13 w dniach i godzinach konsultacji.
Email:
przemyslaw.charzewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów stacjonarnych w semestrze zimowym 2019/2020:
Dodatkowy dyżur: 4.02. (wtorek), godz. 17:00 - 18:00.

Bieżące konsultacje dla studentów zaocznych w semestrze zimowym 2019/2020:
1.02. (sobota), godz. 11:00 - 12:00.

Odpisywanie na maile od studentów w bieżącym tygodniu:
3.02, poniedziałek - godz. 14:30 - 15:00,
4.02., wtorek, godz. 11:00 - 11:30,
5.02, środa - godz. 11:00 - 11:30.

Później aż do zakończenia zimowej sesji egzaminacyjnej, przegląd poczty będzie się odbywał o nieregularnych porach.

Powyższe godziny nie są formą utrudnień! Mają jedynie zapobiegać sytuacjom, gdzie Państwo bylibyście w niepewności oraz niepotrzebnym frustracjom! Informuję zarazem, że odpowiadać będę tylko na wiadomości wysłane ze skrzynki uniwersyteckiej! Na wiadomości, które nadejdą po czasie powyżej wskazanym należy oczekiwać odpowiedzi w kolejnym wyznaczonym dniu i godzinach. Proszę również nie zapomnieć, że bardzo cenię kulturę - także w korespondencji.