Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Przemysław Charzewski

Kontakt: 

*pokój 502 A (z racji pandemii tylko za wcześniejszym porozumieniem)
*poczta elektroniczna (wyłącznie skrytka uczelniana)

Telefon:
71 375 22 13 w dniach i godzinach konsultacji (nie obowiązuje z racji pandemii)
Email:
przemyslaw.charzewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 będą się odbywały za pośrednictwem aplikacji Teams w następujących dniach i godzinach:
 

  • niedziele: 12.12., 23.01, godz. 10:00 - 11:00.

 

Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania obejmują szeroko pojętą problematykę układu administracji publicznej, w tym zastosowanie koncepcji układu administracyjnego profesora Franciszka Longchampsa. Poza tym lubię poszukiwać korzeni współczesnych instytucji prawa administracyjnego w prawie rzymskim, w zakresie czego szczególny nacisk kładę obecnie na korzenie współczesnych korporacji publicznoprawnych. Poza powyższym lubię problematykę teorii prawa, zwłaszcza w konfiguracji z prawem publicznym.

Swój doktorat dot. samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych poświęcam Żonie, która mimo współczesnych tendencji demograficznych i licznych stereotypów podyktowanych zachowaniem starszych kadr, podjęła się pracy w tym zawodzie, chcąc nieść pomoc zwłaszcza tym, dla których już nie liczy się długość życia, lecz jego jakość w ostatnich latach, miesiącach, tygodniach, dniach, godzinach (medycyna paliatywna).