Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Przemysław Charzewski

Kontakt: 

Pokój 502 A 

Phone:
71 375 22 13 w dniach i godzinach konsultacji.
Email:
przemyslaw.charzewski [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje dla studentów stacjonarnych w semestrze letnim 2019/2020:
czwartek, godz. 13:30 - 15:30 (wstępnie).

Dokładne godziny dyżurów mailowych zostaną jeszcze podane i będą obowiązywać z początkiem nowego semestru. Do końca sesji zimowej przegląd poczty odbywa się o porach nieregularnych.