Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Maciej Bieszczad

Kontakt: 

:ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław 108 (budynek A)

Email:
256655 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Rok akademicki 2018/2019, semestr letni: pok. 108A,
Dla studentów zaocznych:
- 10.03.2019 r., g. 14.15-15.15 oraz 18.30-19.30
- 31.03.2019 r., g. 14.15-15.15 oraz 18.30-19.30
- 13.04.2019 r., g. 10.30-11.30 oraz 14.45-15.45
- 18.05.2019 r., g. 17.45-18.45 oraz 14.15-15.15
- 25.05.2019 r., g. 17.45-18.45
- 01.06.2019 r., g. 15.00-17.00

 
Działalność naukowa: 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Spółki a podatki" (Wrocław, 7 kwietnia 2016 r.), referat pt.: "Prawnopodatkowe konsekwencje przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową";

2. Konferencja studentów i doktorantów "Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych. Podstawowe kierunki zmian" (Poznań, 3 czerwca 2016 r.), referat pt.: "Skarga na czynności komornika po nowelizacji";

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępowanie cywilne w dobie przemian" (Wrocław, 1-2 września 2016 r.), referat pt.: "Dopuszczalność rozpoznania sprawy przez sąd na posiedzeniu niejawnym - uwagi do przepisu art. 148[1]§1 k.p.c.";

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym" (Lublin, 21 lutego 2017 r.), referat pt.: "Specyfika postępowania dowodowego w przypadku rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd na posiedzeniu niejawnym (art. 148[1] k.p.c.)";

5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lex Medica" (Szczecin, 22 listopada 2017 r.), referat pt.: "Znaczenie koncepcji winy anonimowej i winy organizacyjnej przy dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów od placówek medycznych";
6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Law&Business Summit" (Poznań, 19 stycznia 2018 r.), referat pt. "Zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji";

Nagrody:

1. Nagroda II stopnia w konkursie na glosę w sprawie podatkowej, organizownym przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 8 grudnia 2015 r.), glosa do wyroku TK z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt K 21/14;

Działalność pozauczelniana:
aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu