Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Maciej Bieszczad

Kontakt: 

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław 108 (budynek A)

Email:
256655 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą w sali 108 w budynku A w następujących terminach:
- 31.10.2021 – godz. 13:00-15:00,
- 21.11.2021 – godz. 11:30-13:30,
- 19.12.2021 – godz. 9:45-11:45,
- 09.01.2022 – godz. 11:30-13:30.

Działalność naukowa: 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:
1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Spółki a podatki" (Wrocław, 7 kwietnia 2016 r.), referat pt.: "Prawnopodatkowe konsekwencje przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową";
2. Konferencja studentów i doktorantów "Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych. Podstawowe kierunki zmian" (Poznań, 3 czerwca 2016 r.), referat pt.: "Skarga na czynności komornika po nowelizacji";
3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępowanie cywilne w dobie przemian" (Wrocław, 1-2 września 2016 r.), referat pt.: "Dopuszczalność rozpoznania sprawy przez sąd na posiedzeniu niejawnym - uwagi do przepisu art. 148[1]§1 k.p.c.";
4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym" (Lublin, 21 lutego 2017 r.), referat pt.: "Specyfika postępowania dowodowego w przypadku rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd na posiedzeniu niejawnym (art. 148[1] k.p.c.)";
5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lex Medica" (Szczecin, 22 listopada 2017 r.), referat pt.: "Znaczenie koncepcji winy anonimowej i winy organizacyjnej przy dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów od placówek medycznych";
6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Law&;Business Summit" (Poznań, 19 stycznia 2018 r.), referat pt. "Zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji";
7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko i prawo” (Bydgoszcz, 24-25 kwietnia 2018 r.) - wygłoszenie referatu pt. „Piecza naprzemienna w przypadku braku pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem”;
8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w postępowaniu cywilnym i karnym” (Wrocław, dnia 27 kwietnia 2018 r.) - wygłoszenie referatu pt. „Dopuszczalność wykorzystania w procesie cywilnym dowodu z opinii biegłego przeprowadzonego w procesie karnym”;
9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dobro dziecka jako wartość w prawie” (Wrocław, dnia 25 października 2018 r.) - wygłoszenie referatu pt. „Oddziaływanie norm społecznych na ustalenie znaczenia pojęcia dobra dziecka w prawie rodzinnym – wpływ przemian społecznych na znaczenie pojęcia dobra dziecka”;
10. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej” (Legnica, dnia 15 grudnia 2018 r.) - wygłoszenie referatu pt. „Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta”;
11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych” (Warszawa – Polska Akademia Nauk – dnia 15 marca 2019 r.) - wygłoszenie referatu pt. „Porozumienie wychowawcze jako narzędzie regulowania stosunków rodzinnoprawnych”
12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoda niejedno ma oblicze” (Poznań, dnia 11 maja 2019 r.) - wygłoszenie referatu pt. „Domniemanie szkody jako instytucja ułatwiająca dochodzenie roszczeń odszkodowawczych”,
13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ochrony praw człowieka" (Poznań, dnia 7 grudnia 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Prawa dziecka jako prawa człowieka w kontekście uprawnienia dziecka do bycia wychowywanym przez oboje rodziców"

Nagrody:
1. Nagroda II stopnia w konkursie na glosę w sprawie podatkowej, organizowanym przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 8 grudnia 2015 r.), glosa do wyroku TK z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt K 21/14;

Działalność pozauczelniana:
radca prawny