Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Michał Basa

Kontakt: 

pokój 516, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
256943 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów, będą odbywały się w następujących dniach tygodnia i godzinach: 
============================================

SWP, Symulacje rozpraw sądowych, gr. 2: 

SSP, Symulacje rozpraw sądowych, gr. 6: 

SSP, Symulacje rozpraw sądowych, gr. 7: 

SSP, Symulacje rozpraw sądowych, gr. 8: 

SSP, postępowanie karne, gr. 6:
-
SWP, postępowanie karne, gr. 1:
-
Termin i godziny konsultacji zostaną ustalone ze studentami na pierwszych zajęciach. 

Działalność naukowa: 

 

O sobie:

Absolwent studiów prawnicznych na Wydziale Prawa Adminstracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską powiązaną z zagadnieniami dotyczącymi zasad kształtowania się odpowiedzialności na styku prawa karnego materialnego i materialnego prawa wykroczeń w relacji do standardu zakazującego dwukrotnego karania za ten sam czyn w kontekście rzetelności procesu karnego napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Skorupki.  Od września 2017 r. doktorant w Katedrze Postępowania Karnego. Asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu. 

Zainteresowania badawcze:

1. Konsensualne i uproszczone formy zakończenia procesu karnego,
2. Implementacja i zastosowanie teorii gier w naukach penalnych,
3. Środki zaskarżenia w procesie karnym,
4. Zagadnienia związane z rzetelnością procesu karnego, 
5. Minimalizacja procesu karnego.