Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Krzysztof Fila

Kontakt: 

pokój 508, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
256947 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W każdy poniedziałek od godz. 19:00 za pośrednictwem MS Teams - po uprzednim mailowym zgłoszeniu.
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6kbtITagljiJRCAEMAExENfJTLsFL...

Działalność naukowa: 

O SOBIE:

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska pt. Dynamika stanu świadomości sprawcy a tożsamość czynu zabronionego, napisana pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Jacka Giezka, obroniona została w 2017 r.). Zainteresowania naukowe skupione wokół: nauki o przestępstwie, charakterystyki postępowań dyscyplinarnych, a także wykorzystania instrumentów teoretycznoprawnych w badaniach nad prawem karnym. Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy poszukiwania dommniemań w obrębie dogmatycznej struktury przestępstwa. W przestrzeni zawodowej aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. 

WYRÓŻNIENIA:

 • I nagroda za wystąpienie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Aplikantów Adwokackich „Prawo w Internecie” (24 listopada 2018 r., pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej, podczas obchodów 100-lecia Adwokatury);
 • finalista Konkursu Krasomówczego Izby Adwokackiej we Wrocławiu (23 marca 2019 r., Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu). 

WYGŁOSZONE REFERATY PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH:

2019

 • 20 grudnia 2019 r., III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Orient Bliski i Daleki”, Pracownia Badań Orientalnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Specyfika prawa karnego w Chińskiej Republice Ludowej;
 • 26 – 27 kwietnia 2019 r., V Międzynarodowa Konferencja „Prawo – Religia – Polityka”, SKN Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wpływ czynników politycznych na zmiany legislacyjne w ustawie o Policji;

2018

 • 14 – 15 grudnia 2018 r., II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Orient Bliski i Daleki”, Pracownia Badań Orientalnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Specyfika japońskiego prawa karnego;
 • 13 – 14 kwietnia 2018 r., IV Międzynarodowa Konferencja „Prawo – Religia – Polityka”, SKN Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Aktualność stosowania metodologii psychologizmu L. Petrażyckiego w kontekście badań nad instytucjami współczesnego prawa karnego.

WYGŁOSZONE REFERATY PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI NAUKOWYCH:

2021

 • 24 – 25 maja 2021 r., X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Wykładni Prawa”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Domniemanie jako norma wykładana z materialnej ustawy karnej;

2020

 • 18 grudnia 2020 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo wobec wyzwań medycyny XXI w.”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kolizja obowiązków wobec przypisania prawnokarnej odpowiedzialności lekarzowi w dobie zagrożenia COVID-19 w XXI wieku;
 • 11 grudnia 2020 r., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania nauk penalnych”, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyróżnianie twierdzeń w karnomaterialnym dyskursie prawnym jako wyzwanie dla nauk penalnych;
 • 5 grudnia 2020 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Relacja pomiędzy prawem karnym procesowym a innymi naukami penalnymi. Miłość czy nienawiść?", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ustalenia stanu faktycznego jako pomost pomiędzy prawem karnym procesowym a prawem karnym materialnym;
 • 28 – 29 listopada 2020 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Ochrony Środowiska w XXI wieku”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Racjonalność ustawodawstwa karnego w obszarze ochrony zwierząt i roślin;
 • 16 listopada 2020 r., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w procedurach prawnych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Charakterystyka postępowań karnych z udziałem kuratora dla małoletniego w sprawach z pokrzywdzenia małoletniego;
 • 10 – 11 stycznia 2020 r., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „24h Kryminalistyki”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakres pozyskiwania dowodów z udziałem kuratora dla małoletniego w sprawach z pokrzywdzenia małoletniego;

2019

 • 15 – 16 grudnia 2019 r., Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność prawna o charakterze penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawnokarna ochrona zwierząt i roślin na przedpolu naruszenia dobra prawnego;
 • 11 grudnia 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filozoficzne aspekty prawa karnego. Nowe rozwiązania legislacyjne w świetle teorii i filozofii prawa karnego”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec nieletniego w ujęciu teoretyczno – aksjologicznym a realia nowelizacji Kodeksu karnego;
 • 7 listopada 2019 r., V Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej „Prawo gospodarcze”, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, Nieuczciwy przedsiębiorca w konfrontacji z prawem karnym gospodarczym;
 • 31 maja 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Karnego „Nadzwyczajny wymiar kary w systemie polskiego prawa karnego”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec nieletniego w obliczu nowelizacji prawa karnego;
 • 10 maja 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aspekty prawne działalności klubów sportowych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Prawne aspekty sądownictwa dyscyplinarnego w związkach sportowych;
 • 10 – 12 kwietnia 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Czy instytucja czynnego żalu ułatwia życie przedsiębiorcy?;
 • 3 kwietnia 2019 r., Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „Przestępczość gospodarcza”, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Czynny żal przy przestępczości gospodarczej – dobrodziejstwo czy zmora dla sprawcy?;

2018

 • 14 – 15 grudnia 2018 r., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „24h Kryminalistyki”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sprawcy przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w dobie nieograniczonego dostępu do odtwarzaczy;
 • 6 grudnia 2018 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Status pokrzywdzonego w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • 24 listopada 2018 r., IV Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich „Prawo w Internecie”,Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Cyberprzestępczość a możliwość wprowadzenia dowodów z czynności operacyjno-rozpoznawczych do procesu karnego;
 • 18 – 20 maja 2018 r., Ogólnopolski Zjazd Karnistów „Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Konfrontacja norm prawnokarnych z rzeczywistością pozaprawną na przykładzie zmienności stanu świadomości sprawcy czynu zabronionego;
 • 27 kwietnia 2018 r. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w postępowaniu cywilnym i karnym”, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Wprowadzenie dowodów z czynności operacyjno-rozpoznawczych do procesu karnego.