Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Mateusz Lewandowski

Email:
mateusz [dot] lewandowski3 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Gabinet: 109C

W każdej sprawie zachęcam do kontaktu mail’owego.

Terminy konsultacji: środy, godzina: 12:00 - 14:00.
Dla studentów niestacjonarnych:

19.01.2019 roku, godzina 12:15
01.02.2019 roku, godzina 12:15
08.02.2019 roku, godzina 8:00
15.02.2019 roku, godzina 8:00
22.02.2019 roku, godzina 8:00

Działalność naukowa: 

Absolwent studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska pt. „Status prawny maklera papierów wartościowych” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesławy Miemiec. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego.

Organizacja i udział w konferencjach:

 1. IV Wrocławska Międzynarodowa Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy” zorganizowana w dniu 23 listopada 2018 roku (komitet organizacyjny).
 2. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Umowy handlowe – aspekty prawne i ekonomiczne" zorganizowana w dniu 21 kwietnia 2018 roku Wygłoszenie referatu pod tytułem: „Konsekwencje prawne stwierdzenia występowania niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu bankowego”.
 3. XV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Finanse - teoria a praktyka" zorganizowana w dniach 7-8 grudnia 2017 roku. Wygłoszenie referatu pod tytułem: "Wpływ kodeksów deontologicznych na praktykę rozstrzygania sporów w obrębie rynku kapitałowego".
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” zorganizowana w dniach 25-26 maja 2017 roku. Wygłoszenie referatu pod tytułem: „Zarządzanie konfliktem interesów przez firmy inwestycyjne jako sposób ochrony informacji na rynku usług finansowych”.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Umowy handlowe” zorganizowana w dniu 19 maja 2017 roku. Wygłoszenie referatu pod tytułem: „Prawnopodatkowe konsekwencje wniesienia instrumentów pochodnych aportem do spółki osobowej”.
 6. XIX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa zorganizowana w dniu 19 grudnia 2016 roku pod tytułem: „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych". Wygłoszenie referatu dot. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2016 roku o sygnaturze akt II FSK 1209/14.

Stypendia, nagrody, wyróżnienia:

 1. Zajęcie III miejsca w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.
 2. Zajęcie I miejsca w Konkursie na najlepsze prace magisterskie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2016/2017.
 3. Zajęcie III miejsca w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej.
 4. Wyróżnienie na XIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów i stypendia dla doktorantów.