Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Mateusz Lewandowski

Email:
mateusz.lewandowski3 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Gabinet: 109C

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej za pośrednictwem usługi MS Teams. Zachęcam również do kontaktu za pośrednictwem e-mail.

Terminy konsultacji:
Studia stacjonarne:

poniedziałki, godz. 9:30-11:30

Studia niestacjonarne:
20.03.2022 - godz. 16:00 - 17:00
09.04.2022 - godz. 14:45 - 15:45
23.04.2022 - godz. 14:45 - 15:45
30.04.2022 - godz. 14:45 - 15:45
07.05.2022 - godz. 14:45 - 15:45

Działalność naukowa: 

Absolwent studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska pt. „Status prawny maklera papierów wartościowych” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesławy Miemiec. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego.

Organizacja i udział w konferencjach:

 1. Ogólnopolska Konferencja "Profesjonalizm mediatora, prawnika i urzędnika w mediacjach" zorganizowana w dniu 11 października 2019 roku. Wygłoszenie referatu pod tytułem: "Rola urzędnika przy zawieraniu umowy podatkowej w projekcie nowej Ordynacji podatkowej".
 2. IV Wrocławska Międzynarodowa Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy” zorganizowana w dniu 23 listopada 2018 roku (komitet organizacyjny).
 3. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Umowy handlowe – aspekty prawne i ekonomiczne" zorganizowana w dniu 21 kwietnia 2018 roku. Wygłoszenie referatu pod tytułem: „Konsekwencje prawne stwierdzenia występowania niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu bankowego”.
 4. XV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Finanse - teoria a praktyka" zorganizowana w dniach 7-8 grudnia 2017 roku. Wygłoszenie referatu pod tytułem: "Wpływ kodeksów deontologicznych na praktykę rozstrzygania sporów w obrębie rynku kapitałowego".
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” zorganizowana w dniach 25-26 maja 2017 roku. Wygłoszenie referatu pod tytułem: „Zarządzanie konfliktem interesów przez firmy inwestycyjne jako sposób ochrony informacji na rynku usług finansowych”.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Umowy handlowe” zorganizowana w dniu 19 maja 2017 roku. Wygłoszenie referatu pod tytułem: „Prawnopodatkowe konsekwencje wniesienia instrumentów pochodnych aportem do spółki osobowej”.
 7. XIX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa zorganizowana w dniu 19 grudnia 2016 roku pod tytułem: „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych". Wygłoszenie referatu dot. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2016 roku o sygnaturze akt II FSK 1209/14.

Stypendia, nagrody, wyróżnienia:

 1. Zajęcie III miejsca w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.
 2. Zajęcie I miejsca w Konkursie na najlepsze prace magisterskie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2016/2017.
 3. Zajęcie III miejsca w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej.
 4. Wyróżnienie na XIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów i stypendia dla doktorantów.