Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Sebastian Bechcicki

Kontakt: 

gabinet 102 budynek A
ewentualnie pokój 108, budynek B

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Email:
254592 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje rok akademicki 2022/2023
Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2022 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2022 r., konsultacje na studiach niestacjonarnych zaocznych mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Terminy konsultacji stacjonarnych w semestrze zimowym;

13.11 – 15:00 – 16:00
10.12 – 12:00 – 13:00
17.12 – 14:00 – 15:00
22.01 – 15:00 – 16:00
05.02 – 15:00 – 16:00
 
W przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Działalność naukowa: 

W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdują się zarówno zagadnienia cywilnego prawa procesowego jak i materialnego.

Rozgraniczając te dwie sfery koncentruje się głównie nad aspektem funkcjonalności prawa i skuteczności oddziaływania norm.

W pracy badawczej wykorzystuje metody typowe dla dziedziny prawa z jednoczesnym uwzględnieniem metod psychologicznych, socjologicznych i ekonomicznych.