Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Sebastian Bechcicki

Kontakt: 

gabinet 102 budynek A
ewentualnie pokój 108, budynek B

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Email:
254592 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Rok akademicki 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim, od  dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 3 kwietnia 2022 r. kształcenie prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie konsultacje będą miały miejsce również w formie on-line, bezpośrednio po zajęciach
 
Poniżej link do regulacji:
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32507/tekst-jednolity-zarz-n...)
Po dniu 3 kwietnia 2022, o ile nie zmienią się warunki epidemiczne, zarówno prowadzone przeze mnie zajęcia jak i konsultacje odbywać się będą stacjonarnie.

Poniżej podaję terminy konsultacji stacjonarnych;

09.04 - 17:45 - 18:45
10.04 - 10:30 - 11:30
07.05 - 10:30 - 11:30
21.05 - 09:30-10:30
29.05 - 10:30 - 11:30
12.06 - 12;15 - 13:15
19.06 - 10:30 - 11:30
 
W przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Działalność naukowa: 

W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdują się zarówno zagadnienia cywilnego prawa procesowego jak i materialnego.

Rozgraniczając te dwie sfery koncentruje się głównie nad aspektem funkcjonalności prawa i skuteczności oddziaływania norm.

W pracy badawczej wykorzystuje metody typowe dla dziedziny prawa z jednoczesnym uwzględnieniem metod psychologicznych, socjologicznych i ekonomicznych.