mgr Anna Jaskóła

Doktorant

Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
anna [dot] jaskola [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 będą odbywały się w pok. 508A w następujących terminach:

26.02.2017 r., godz. 09:30-10:30

19.03.2017 r., godz. 08:45-09:45, 13:00-14:00

30.04.2017 r., godz. 08:45-09:45, 13:00-14:00

oraz

wtorek, godz. 17:30-18:30

 

Przybycie na konsultacje proszę w miarę możliwości potwierdzić wcześniej e-mailem.

Działalność naukowa: 

Konferencje naukowe - czynny udział:

10 grudnia 2013 r. – prezentacja referatu „Wolność sumienia i wyznania. Teoria a praktyka” podczas IV Międzynarodowej Konferencji pt. „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”, zorganizowanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu

19 marca 2015 r. – prezentacja referatu „Sprzedam nerkę czyli o handlu ludzkimi organami w sieci” podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki”, zorganizowanej w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Opolskiego

27 marca 2015 r. – prezentacja posteru naukowego „Ochrona dziecka przed zjawiskiem tzw. wtórnej wiktymizacji w polskiej procedurze karnej. Ujęcie przed i po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 13 czerwca 2013 r.”, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dziecko świadek wyjątkowy”, zorganizowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

24 kwietnia 2015 r. – prezentacja referatu „Stosunek szczególnie bliski czyli o zakazie dowodzenia w świetle art. 185 k.p.k.” podczas konferencji naukowej pt. „Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym”, zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 marca 2016 r. - prezentacja referatu "Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu" podczas konferencji naukowego pt. "Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce prawa karnego", zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Publikacje: 

1. A. Jaskóła, Sytuacja prawna mniejszości żydowskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 2010, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/30050.

2. A. Jaskóła, P. Kuzior, Prawa skazanych w świetle polskich regulacji prawnych i standardów międzynarodowych, [w:] A. Kuzior (red.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Teoria i praktyka, Sosnowiec 2012.

3. A. Jaskóła, Wolność sumienia i wyznania - teoria a praktyka, [w:] A. Kuzior (red.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Teoria i praktyka, Sosnowiec 2013.

4. A. Jaskóła, P. Kuzior, Systemy komputerowe w służbie kryminalistyce - wybrane zagadnienia, [w:] A. Szczechowicz, P. Kardasz, E. Żywucka-Kozłowska (red.), Osiągnięcia XXI wieku w służbie procesu wykrywczego, Olsztyn 2013.

5. A. Jaskóła, P. Kuzior, Namiastka systemu celkowego we współczesnych czasach na przykładzie Polski i państw skandynawskich, Kortowski Przegląd Prawniczy, Olsztyn 2014.

6. A. Jaskóła, Przestępstwa przeciwko obronności, [w:] M. Sobiecka, M. Ślęzak (red.), Prawo karne materialne. Tom I, Warszawa 2015. 

7. A. Jaskóła, P. Szewczyk, Czy konkubinat jest rodziną? Prawna analiza problemu, [w:] J. Krzynówek, J. Krzywkowska (red.), Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, Olsztyn 2015.

8. A. Jaskóła, P. Szewczyk, Kontratyp karcenia małoletnich. Ujęcie prawne na tle kampanii społecznych, [w:] K. Kraiński (red.), Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki. Ekonomia i Prawo, Elbląg 2016.

9. A. Jaskóła, Dozór elektroniczny jako sposób zmniejszenia przeludnienia w zakładach karnych. Ujęcie przed i po nowelizacji z dnia 1 lipca 2015 r., [w:] M. M. Szwejkowska, K. D. Ryś (red.), Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, Olsztyn 2016.

10. A. Jaskóła, P. Szewczyk, Free movement of services in the European Union and in the Eurasian Economic Union. Similarities and differences, World Scientific News, Volume 85 (2017).

11. A. Jaskóła, P. Szewczyk, Evolution of the electronic monitoring in Poland, World Scientific News, Volume 85 (2017).