Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Anna Jaskóła

Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
anna [dot] jaskola [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 będą odbywały się w pok. 508A

poniedziałek, godz. 16:15-17:15
oraz w terminach: 04.03.2018 r. (godz. 11:15-13:15); 29.04.2018 r. (godz. 14:45-15:45); 13.05.2018 r. (godz. 11:15-13:15)

Przybycie na konsultacje proszę w miarę możliwości potwierdzić wcześniej e-mailem.

Działalność naukowa: 

Konferencje naukowe - czynny udział:

10 grudnia 2013 r. – prezentacja referatu „Wolność sumienia i wyznania. Teoria a praktyka” podczas IV Międzynarodowej Konferencji pt. „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”, zorganizowanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu

19 marca 2015 r. – prezentacja referatu „Sprzedam nerkę czyli o handlu ludzkimi organami w sieci” podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki”, zorganizowanej w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Opolskiego

27 marca 2015 r. – prezentacja posteru naukowego „Ochrona dziecka przed zjawiskiem tzw. wtórnej wiktymizacji w polskiej procedurze karnej. Ujęcie przed i po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 13 czerwca 2013 r.”, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dziecko świadek wyjątkowy”, zorganizowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

24 kwietnia 2015 r. – prezentacja referatu „Stosunek szczególnie bliski czyli o zakazie dowodzenia w świetle art. 185 k.p.k.” podczas konferencji naukowej pt. „Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym”, zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 marca 2016 r. - prezentacja referatu "Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu" podczas konferencji naukowego pt. "Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce prawa karnego", zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego