mgr Anna Jaskóła

Doktorant

Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
anna [dot] jaskola [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 będą odbywały się w pok. 508A w następujących terminach:

26.02.2017 r., godz. 09:30-10:30

19.03.2017 r., godz. 08:45-09:45, 13:00-14:00

30.04.2017 r., godz. 08:45-09:45, 13:00-14:00

oraz

wtorek, godz. 17:30-18:30

 

Przybycie na konsultacje proszę w miarę możliwości potwierdzić wcześniej e-mailem.

Działalność naukowa: 

Konferencje naukowe - czynny udział:

10 grudnia 2013 r. – prezentacja referatu „Wolność sumienia i wyznania. Teoria a praktyka” podczas IV Międzynarodowej Konferencji pt. „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”, zorganizowanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu

19 marca 2015 r. – prezentacja referatu „Sprzedam nerkę czyli o handlu ludzkimi organami w sieci” podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki”, zorganizowanej w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Opolskiego

27 marca 2015 r. – prezentacja posteru naukowego „Ochrona dziecka przed zjawiskiem tzw. wtórnej wiktymizacji w polskiej procedurze karnej. Ujęcie przed i po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 13 czerwca 2013 r.”, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dziecko świadek wyjątkowy”, zorganizowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

24 kwietnia 2015 r. – prezentacja referatu „Stosunek szczególnie bliski czyli o zakazie dowodzenia w świetle art. 185 k.p.k.” podczas konferencji naukowej pt. „Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym”, zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 marca 2016 r. - prezentacja referatu "Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu" podczas konferencji naukowego pt. "Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce prawa karnego", zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Publikacje: 

1. A. Jaskóła, Sytuacja prawna mniejszości żydowskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 2010, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/30050.

2. A. Jaskóła, P. Kuzior, Prawa skazanych w świetle polskich regulacji prawnych i standardów międzynarodowych, [w:] A. Kuzior (red.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Teoria i praktyka, Sosnowiec 2012.

3. A. Jaskóła, Wolność sumienia i wyznania - teoria a praktyka, [w:] A. Kuzior (red.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Teoria i praktyka, Sosnowiec 2013.

4. A. Jaskóła, P. Kuzior, Systemy komputerowe w służbie kryminalistyce - wybrane zagadnienia, [w:] A. Szczechowicz, P. Kardasz, E. Żywucka-Kozłowska (red.), Osiągnięcia XXI wieku w służbie procesu wykrywczego, Olsztyn 2013.

5. A. Jaskóła, P. Kuzior, Namiastka systemu celkowego we współczesnych czasach na przykładzie Polski i państw skandynawskich, Kortowski Przegląd Prawniczy, Olsztyn 2014.

6. A. Jaskóła, Przestępstwa przeciwko obronności, [w:] M. Sobiecka, M. Ślęzak (red.), Prawo karne materialne. Tom I, Warszawa 2015. 

7. A. Jaskóła, P. Szewczyk, Czy konkubinat jest rodziną? Prawna analiza problemu, [w:] J. Krzynówek, J. Krzywkowska (red.), Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, Olsztyn 2015.

8. A. Jaskóła, P. Szewczyk, Kontratyp karcenia małoletnich. Ujęcie prawne na tle kampanii społecznych, [w:] K. Kraiński (red.), Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki. Ekonomia i Prawo, Elbląg 2016.

9. A. Jaskóła, Dozór elektroniczny jako sposób zmniejszenia przeludnienia w zakładach karnych. Ujęcie przed i po nowelizacji z dnia 1 lipca 2015 r., [w:] M. M. Szwejkowska, K. D. Ryś (red.), Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, Olsztyn 2016.