mgr Hanna Drynkorn

Doktorant

Kontakt: 
Email:
hanna [dot] drynkorn [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Środy 17.30 - 19.30 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania, zarówno naukowe jak i zawodowe, związane są z wszelkimi aspektami realizacji inwestycji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
                                                     
Prowadzona przeze mnie działalność badawcza obejmuje między innymi zagadnienia związane z pozycją prawa gospodarczego w systemie prawa, zakresem i sferami ingerencji państwa w gospodarkę wolnorynkową oraz zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych i umowami o roboty budowlane.

 

 

Publikacje: 

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z urzędu w procesie cywilnym [w:] Rola biegłego w postępowaniach sądowych, K. Mularczyk, H. Drynkorn

Prawo zamówień publicznych, M.Lechna, A.Prigan, H. Drynkorn, Lexis Nexis 2014

Specyfika rozstrzygania sporów przez Komisję Rozjemczą oraz charakter prawny jej decyzji w świetle dopuszczalności drogi sądowej, K. Mularczyk, H. Drynkorn, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2014/2

 

Jak realnie udostępnić zdolność ekonomiczną?

http://www.codozasady.pl/jak-realnie-udostepnic-zdolnosc-ekonomiczna/

Regulacje FIDIC w zakresie odpowiedzialności za wady wymagają dostosowania do prawa polskiego

http://www.codozasady.pl/regulacje-fidic-w-zakresie-odpowiedzialnosci-za-wady-wymagaja-dostosowania-do-prawa-polskiego/

Jeden podmiot w roli podwykonawcy i wykonawcy tego samego zamówienia publicznego?

http://www.codozasady.pl/jeden-podmiot-w-roli-podwykonawcy-i-wykonawcy-tego-samego-zamowienia-publicznego/

FIDIC: inżynier kontraktu musi być bezstronny

http://www.codozasady.pl/fidic-inzynier-kontraktu-musi-byc-bezstronny/

FIDIC: czy Inżynier jest pełnomocnikiem zamawiającego?

http://www.codozasady.pl/fidic-czy-inzynier-jest-pelnomocnikiem-zamawiajacego/

FIDIC: Kiedy wykonawca może otrzymać wynagrodzenie wyższe niż ustalone w kontrakcie?

http://www.codozasady.pl/fidic-kiedy-wykonawca-moze-otrzymac-wynagrodzenie-wyzsze-niz-ustalone-w-kontrakcie/

Podwykonawstwo a udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego.

http://www.codozasady.pl/podwykonawstwo-a-udostepnienie-zasobow-podmiotu-trzeciego/

Wysokie opłaty od skargi na orzeczenie KIO są zgodne z Konstytucją

http://www.codozasady.pl/wysokie-oplaty-od-skargi-na-orzeczenie-kio-sa-zgodne-z-konstytucja/

Koncepcje rynku mocy w Polsce

http://www.codozasady.pl/koncepcje-rynku-mocy-w-polsce/

Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy

http://www.codozasady.pl/podstawy-prawne-funkcjonowania-rynku-mocy/