Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Hanna Drynkorn

Kontakt: 

pokój 506, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
hanna.drynkorn [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania, zarówno naukowe jak i zawodowe, związane są z wszelkimi aspektami realizacji inwestycji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
                                                     
Prowadzona przeze mnie działalność badawcza obejmuje między innymi zagadnienia związane z pozycją prawa gospodarczego w systemie prawa, zakresem i sferami ingerencji państwa w gospodarkę wolnorynkową oraz zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych i umowami o roboty budowlane.