Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Monika Kilimnik

Email:
203757 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W terminach 20.10.2018 r., 28.10.2018 r., 05.01.2019 r., 12.01.2019 r.,19.01.2019 r. oraz w terminach zjazdów studiów zaocznych po przeprowadzonych zajęciach.

Działalność naukowa: 

Zagadnienia z zakresu pomocy publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego, szeroko rozumiana kontrola przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego sprawowana przez NIK i RIO, restrukturyzacja służby zdrowia.

Uczestnictwo bierne w następujących konferencjach naukowych : Administracja bliżej Jednostki, Ochotnicze Straże Pożarne Tradycja, Samorząd, Bezpieczeństwo, III Ogólnopolska Konferencja naukowa - "Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem. Prawo, etyka, filozofia".