Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Monika Kilimnik

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Email:
203757 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W terminach zjazdów studiów zaocznych po przeprowadzonych zajęciach. Proszę o kontakt mailowy pod adresem: monika.kilimnikatuwr.edu.pl

Działalność naukowa: 

Zagadnienia z zakresu pomocy publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego, szeroko rozumiana kontrola przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego sprawowana przez NIK i RIO, restrukturyzacja służby zdrowia. Uczestnictwo bierne w następujących konferencjach naukowych : Administracja bliżej Jednostki, Ochotnicze Straże Pożarne Tradycja, Samorząd, Bezpieczeństwo, III Ogólnopolska Konferencja naukowa - "Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem. Prawo, etyka, filozofia".