Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Piotr Kozdrowicki

Kontakt: 

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
(pokój 306, budynek A)

Department of Political and Legal Doctrines
(room 306, building A)

Email:
piotr.kozdrowicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje umawiane online przez Teams i mailowo.
To schedule personal office hours please contact online via Teams or e-mail.

Działalność naukowa: 

Obszary badawcze i zainteresowania: teoria i filozofia prawa, inflacja prawa, współczesne doktryny prawnonaturalne, administracja i ustrój polskiego samorządu terytorialnego
Research areas and interests: theory and philosophy of law, inflation of law, contemporary natural law doctrines, administration and structure of Polish self-government

Publikacje widoczne poniżej.
Papers visible below.