Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Piotr Kozdrowicki

Kontakt: 

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
(pokój 306, budynek A)

Department of Political and Legal Doctrines
(room 306, building A)

Email:
piotr.kozdrowicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje online / Online office hours:

 • 2020-10-03 - 11:15
 • 2020-10-11 - 11:15
 • 2020-12-06 - 11:15
 • 2021-01-16  - 11:15
 • 2021-01-23 - 14:45
 • 2021-01-30  - 11:15.

Konsultacje stacjonarne (pokój A.306) / stationary office hours (room A.306)

 • 2020-10-06  - 11:30
 • 2020-10-13  - 11:30
 • 2020-10-20  - 11:30
 • 2020-10-27  - 11:30
 • 2020-11-03  - 11:30
 • 2020-11-10  - 11:30
 • 2020-11-17  - 11:30.

Przed przyjściem na konsultacje stacjonarne mile widziana zapowiedź mailowa.
Students coming to stationary office hours are kindly asked to notify earlier via email.

Działalność naukowa: 

Publikacje / Papers:

Obszary badawcze i zainteresowania: teoria i filozofia prawa, inflacja prawa, współczesne doktryny prawnonaturalne, administracja i ustrój polskiego samorządu terytorialnego
Research areas and interests: theory and philosophy of law, inflation of law, contemporary natural law doctrines, administration and structure of Polish self-government